ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενδοοικογενειακή κόντρα «σκιάζει» μεγάλη εισηγμένη εμπορική εταιρεία αυτοκινήτων

Ενδοοικογενειακή κόντρα «σκιάζει» μεγάλη εισηγμένη εμπορική εταιρεία αυτοκινήτων  - Κεντρική Εικόνα

Έκπληξη προκάλεσε στο επενδυτικό κοινό η ανακοίνωση της εταιρείας Σφακιανάκης μέσω της οποίας η σύζυγος του βασικότερου μετόχου της εισηγμένης καταγγέλλει ουσιαστικά ως άκυρη τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης, η προθεσμία της οποίας λήγει σήμερα!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Οι βασικότεροι μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας είναι η Σφακιανάκης Συμμετοχών (στην οποία μέχρι τις αρχές του έτους «το πάνω χέρι» είχε η κα Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη) με 54,43% και ο κ. Σταύρος Τάκη (σύζυγος της κας Μιράντας-Ευστρατίας Σφακιανάκη) με 37,5%.

Ωστόσο, σε γενική συνέλευση της Σφακιανάκης Συμμετοχών που έλαβε χώρα στις 5 Φεβρουαρίου 2019, αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση δανείου που είχε δώσει στην εταιρεία ο κ. Σταύρος Τάκη, με αποτέλεσμα οι μετοχικές ισορροπίες να μεταβληθούν δραστικά και ο κ. Τάκη να βρεθεί με πλειοψηφικό ποσοστό στην Σφακιανάκης Συμμετοχών.

 

Άρα, μετά την αλλαγή αυτή, ο κ. Τάκη εμφανιζόταν να ελέγχει άμεσα το 37,5% της εισηγμένης Σφακιανάκης και έμμεσα (μέσω της Σφακιανάκης Συμμετοχών, στην οποία απέκτησε την πλειοψηφία) το 54,43%, οπότε οδηγηθήκαμε στη δημόσια πρόταση που υποβλήθηκε προς τους μετόχους μειοψηφίας (προς το υπόλοιπο 8,07%).

Τώρα, θεωρώντας η σύζυγος του κ. Τάκη ως άκυρη τη γενική συνέλευση της 5ης Φεβρουαρίου που άλλαξε τις μετοχικές ισορροπίες στην Σφακιανάκης Συμμετοχών, ουσιαστικά θεωρεί ως άκυρη και τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης που ακολούθησε, η οποία βαδίζει προς την ολοκλήρωσή της…

Από την πλευρά πάντως της εισηγμένης, υποστηρίζεται ότι όλα έγιναν νόμιμα και πως η πορεία τόσο της εταιρείας όσο και της δημόσιας πρότασης δεν θα επηρεαστούν στο παραμικρό.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Πληροφορούμε το επενδυτικό κοινό ότι, όπως μας ενημέρωσε η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. –ελέγχων μέτοχος της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.– και ο Διευθύνων Σύμβουλός της, τους κοινοποιήθηκε επιστολή του πληρεξουσίου δικηγόρου της κ. Μιράντας-Ευστρατίας Σφακιανάκη, μετόχου της ως άνω εταιρείας, με την οποία τους γνωστοποιεί, όπως γνωστοποιεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι κατέθεσε αγωγή το κείμενο της οποίας παραθέτει.

Με την αγωγή αμφισβητεί το κύρος της από 05.02.2019 Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ως δήθεν άκυρης ή ανυπόστατης.

Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ο Διευθύνων Σύμβουλός και Μέτοχός της Σταύρος Τάκη μας γνωστοποίησαν επίσης ότι:

(α) δεν αποδέχονται τον ισχυρισμό, δεδομένου ότι η ως άνω Γενική Συνέλευση είναι απολύτως νόμιμη και έγκυρη, καθώς παρέστησαν κατά το νόμο όλοι οι μέτοχοι, οι αποφάσεις ελήφθησαν με την απόλυτη έγκριση της κας Σφακιανάκη και έγινε προς το προφανές συμφέρον της εταιρείας δεδομένου ότι κεφαλαιοποιήθηκε υφιστάμενος ληξιπρόθεσμος δανεισμός, του οποίου η εξόφληση δεν ήταν δυνατή·

(β) επιπλέον, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., που επέφεραν οι απο-φάσεις της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιήθηκε εγκαίρως και ε-μπροθέσμως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδια την ενάγουσα μέτοχο και αποτέλεσε τη βάση για τη διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Σταύρο Τάκη.

Η ως άνω ενέργεια δεν έχει καμία επίπτωση στη λειτουργία της εται-ρείας μας, καθώς αποτελεί ενδομετοχική διαφορά των μετόχων της μετόχου μας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., όπως δε μας γνώρισε ο Προτείνων δεν επηρεάζει την εν εξελίξει υποχρεωτική δημόσια πρόταση και στόχος του είναι να ολοκληρωθεί η τελευταία επιτυχώς.