ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού του από τον όμιλο Αttica

 Μεγάλη ζήτηση για το ομόλογο της Attica Group - Στο 3,40% η τελική απόδοση - Κεντρική Εικόνα

Σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του προχώρησε ο όμιλος Αttica. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ο ομιλος σύναψε συμβάσεις δανεισμού με πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους 53 εκατ.ευρώ.

Μέρος του δανεισμού, ύψους 43,9 εκατ., διατέθηκε για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων λήξεως Ιουνίου 2019. Το υπόλοιπο ποσό θα ενισχύσει την ρευστότητα του Ομίλου.