ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Forthnet μπαίνει στην κινητή τηλεφωνία

«Σφήνα» Μαρινάκη στην πώληση της Forthnet - Κεντρική Εικόνα

Ανατροπές φέρνει στην αγορά τηλεπικοινωνιών η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Vodafone Ελλάδος και της Forthnet, ώστε η τελευταία να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ως εικονικός πάροχος.

Η είσοδος της Forthnet στην αγορά κινητής τηλεφωνίας διαμορφώνει νέα δεδομένα με ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Η εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο σημαντικό πεδίο δραστηριότητας, παρέχοντας πλέον και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με ανταγωνιστικά τιμολόγια, δίνοντας «ανάσα» στα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, η Forthnet ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με την Vodafone Ελλάδας για τη χονδρική πρόσβαση στο ραδιοδίκτυο της τελευταίας με σκοπό η Forthnet να διαθέσει στο κοινό υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και mobile internet, ως Mobile Virtual Network Operator (MVNO). 

H συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα είναι τετραετούς διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης εμπορικής διάθεσης από τη Forthnet των ανωτέρω υπηρεσιών, που προβλέπεται για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η Forthnet αναμένεται αρχικώς να απευθυνθεί στο ευρύ πελατολόγιο της εταιρείας που καλύπτει το 16% της αγοράς και συγκεκριμμένα 650.000 νοικοκυριά, αλλά και περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, στις οποίες βρίσκονται και κάποιες από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα.

Ένα επιπλέον σημαντικό πλεονέκτημα που θα αξιοποιήσει η Forthnet είναι οι ήδη εκτεταμένες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και επενδύσεις που διαθέτει ώστε να μπορεί σύντομα να διαθέσει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Παράλληλα, ζώντας στην εποχή της σύγκλισης των υπηρεσιών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας η διάθεση του αποκλειστικού περιεχομένου ψυχαγωγίας που διαθέτει και στα mobile devices μέσω υπηρεσιών mobile data, θα είναι ένα ακόμα όπλο για την προσέλκυση συνδρομητών