ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μίχαλος: Να μην καταργηθεί η διάταξη που επιτρέπει ταχεία αδειοδότηση επιχειρηματικών πάρκων

Μίχαλος: Οι πολίτες συνειδητά αγοράζουν προϊόντα - απομιμήσεις - Κεντρική Εικόνα

Έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και έχει ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου.

Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος αναφερόμενος στις προσπάθειες της επιμελητηριακής κοινότητας για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας 2018 - 2040».

Ο κ. Μίχαλος σημείωσε ότι η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική διεθνώς, για την προσέλκυση επενδύσεων, για τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και του εμπορίου, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, όπως είπε: «για μεγάλο διάστημα, οι θέσεις και οι προτάσεις της αγοράς δεν είχαν εισακουστεί. Με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται επενδύσεις και να χάνονται ευκαιρίες σε έναν τομέα κρίσιμο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, έστω και με καθυστέρηση, τα πράγματα φαίνονται να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις ενσωματώνουν μια σειρά από θετικά μέτρα, στην κατάρτιση των οποίων συνέβαλε ενεργά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, μέσω των εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών της».

Μεταξύ των σημαντικότερων θετικών αλλαγών ανέφερε ο πρόεδρος την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του επιμελητηριακού θεσμού, αφού τα επιμελητήρια απελευθερώνονται πλήρως για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την επένδυση διαθέσιμων πόρων σε φορείς υλοποίησης επιχειρηματικών πάρκων.

Επίσης, εξασφαλίζεται η δυνατότητα της συμμετοχής των ΟΤΑ σε φορείς υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων, εξαφανίζοντας κάθε σύγχυση και νομική ασάφεια που είχε δημιουργηθεί με τον νόμο 3852/2010, ο οποίος όριζε ότι οι ΟΤΑ μπορούν να μετέχουν σε μία και μόνο αναπτυξιακή εταιρεία.

«Η εξέλιξη αυτή θα διευκολύνει σημαντικά τις συνεργασίες με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων ή τη μετατροπή 'Ατυπων Συγκεντρώσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης. Οι περιπτώσεις επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ ΟΤΑ, Επιμελητηρίων και επιχειρήσεων, σε προσπάθειες ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, είναι αρκετές και μπορούν να δείξουν το δρόμο για την ανάπτυξη ακόμη περισσότερων, με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές και την εθνική οικονομία» όπως σημείωσε.

Εξίσου σημαντικό θετικό βήμα, χαρακτήρισε την εναρμόνιση όλων των διατάξεων κινήτρων και πλεονεκτημάτων βιομηχανικών επιχειρήσεων εντός πάρκων, αλλά και την επέκτασή τους και στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στα θετικά καταγράφεται, επίσης, η πλήρης αποσαφήνιση της διαδικασίας συγκέντρωσης του μετοχικού κεφαλαίου από τους φορείς υλοποίησης των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και η παροχή της δυνατότητας έγκρισης επένδυσης επιχειρηματικού πάρκου σε φορείς υπό σύσταση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν λάβει τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ΑΕ.

«Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος ωρίμανσης και το επενδυτικό ρίσκο, απλοποιείται η διοικητική διαδικασία και απελευθερώνονται παγιδευμένες επενδύσεις που διαθέτουν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις» ανέφερε ο πρόεδρος.

Τέλος, ειδική μνεία έκανε στη δημιουργία ειδικού πλαισίου κινήτρων και πλεονεκτημάτων, με παράλληλη άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών δυσχερειών, για τη διευκόλυνση της πολεοδομικής οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων. Με τον τρόπο αυτό, όπως τόνισε, «το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Ασωπού και η ασφυξία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την χωροταξική και αδειοδοτική τους αβεβαιότητα, μπαίνουν σε τροχιά επίλυσης και αντιμετώπισης».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων πρέπει να αποτελέσει την αρχή για την πολεοδομική οργάνωση των 55 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων στην Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες έχουν καταγραφεί στην έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Τέλος πρόσθεσε ότι: «υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης του νομοθετικού περιβάλλοντος. Μια από τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που ζητούμε από την πολιτεία να εξετάσει θετικά, είναι η μη κατάργηση της διάταξης του νόμου, που επέτρεπε την ταχύτατη αδειοδότηση επιχειρηματικών πάρκων με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, ως στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης, έχουμε διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με σκοπό να επισπευσθεί ο απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης των επιχειρηματικών πάρκων, κατά ένα με δύο χρόνια».