ΕΛΛAΔΑ

Η απάντηση του ΕΦΚΑ σε δημοσίευμα για το ταξίδι στελεχών του στην Ιρλανδία

Από 1η Ιουνίου οι νέες αλλαγές στις εισφορές μισθωτών - εργοδοτών (Πίνακες) - Κεντρική Εικόνα

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» με τίτλο [Ταξίδι με «ΕΦΚΑ TRAVEL» στην Ιρλανδία και όλα πληρωμένα] και προς αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και άρση των ψευδών εντυπώσεων, επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

  • Το Σεμινάριο επιμόρφωσης και πληροφόρησης που διεξάγεται από τις 24-27/6/2019 πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Οργανογράμματος του ΕΦΚΑ για την απόκτηση εμπειρίας και γνώσης των ανώτατων στελεχών με επιτελικές θέσεις στον Φορέα.

  • Η δαπάνη του ταξιδιού και του σεμιναρίου έχει αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από την «NI·CO Consulting» καθώς αποτελεί συμβατική της υποχρέωση η επιμόρφωση του προσωπικού και στελεχών του ΕΦΚΑ. Λαμβάνει χώρα σε μία μικρή επαρχιακή πόλη που εδρεύει αποκεντρωμένα το Ιρλανδικό Υπουργείο Εργασίας και τα ωράρια επιμόρφωσης των τεσσάρων (4) ημερών είναι καθημερινά από τις 9:00-18:00.

  • Το περιεχόμενο του σεμιναρίου και ο χώρος διεξαγωγής του ορίζεται αποκλειστικά από την ανωτέρω εταιρεία.

  • Το εν λόγω επιμορφωτικό σεμινάριο είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, δίχως να έχει γίνει γνωστή τότε η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στην Ελλάδα.

  • Στόχος της επίσκεψης εργασίας είναι η επιμόρφωση και κατάρτιση σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος της Ιρλανδίας. Πιο συγκεκριμένα, να γνωρίσουν τα στελέχη τις στρατηγικές ελέγχου για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης εργασίας, τα προγράμματα ελέγχου, διαχείρισης συστημάτων Διοίκησης, δομής και λειτουργίας των μονάδων ελέγχου, ανάλυσης λογισμικού ελέγχου και να γίνει ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών.

Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με άλλους φορείς στην Ευρώπη έχει ως μοναδικό γνώμονα την αξιοποίησή τους για παροχή αναβαθμισμένων και σύγχρονων υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους με τον ΕΦΚΑ.