ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Εθνική Πανγαία

Εθνική Πανγαία: Με 98,15% η Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. - Κεντρική Εικόνα

Η Εθνική Πανγαία ανακοίνωσε ότι το εκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 18.06.2019 νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18.06.2019 ως ακολούθως:

1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου-Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό μέλος

2. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

3. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Πολυζώη - Μη εκτελεστικό Μέλος

4. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου - Εκτελεστικό Μέλος

5. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου - Μη εκτελεστικό Μέλος

6. Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ - Μη εκτελεστικό Μέλος

7. Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου - Μη εκτελεστικό Μέλος

8. Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9. Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.