ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Fourlis: O Ιωάννης Κωστόπουλος εξελέγη νέος πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου

Fourlis: O Ιωάννης Κωστόπουλος εξελέγη νέος πρόεδρος στην Επιτροπή Ελέγχου - Κεντρική Εικόνα

Η FOURLIS γνωστοποιεί ότι, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κου Ευτύχιου Θ. Βασιλάκη, εξελέγη στη θέση του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 14 Ιουνίου 2019 ο κος Ιωάννης Αθ. Κωστόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της ως άνω μεταβολής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Κωστόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,

2. Ιωάννης Μπρέμπος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

3. David (Ντέιβιντ) Watson (Γουάτσον), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

H σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 4449/22017 και τα μέλη της πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του ως άνω Νόμου, καθώς διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, τελούν σε ανεξαρτησία έναντι της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχει διάρκεια ίση με την αντίστοιχη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει καταρχήν την 16.06.2022, παρατεινόμενη αυτόματα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί μετά την κατά τα άνω λήξη της θητείας τους.