ΑΓΟΡΕΣ

ΟΤΕ: Στις 22 Ιουλίου η αποκοπή του έκτακτου μερίσματος 0,06 ευρώ

ΟΤΕ: Έκδοση νέου ομόλογου 500 εκατ.ευρώ, επταετούς διάρκειας	 - Κεντρική Εικόνα

Στις 26 Ιουλίου θα ξεκινήσει η καταβολή του έκτακτου μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή, μετά την πώληση της Telekom Albania Sh.A., όπως ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο που δημοσιοποίησε:

Ημερομηνία αποκοπής του έκτακτου μερίσματος, ορίζεται η Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος για το έκτακτο μέρισμα έπεται της λήξης των παραγώγων, σειράς Ιουλίου.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date).

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του έκτακτου μερίσματος είναι η Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.