ΑΓΟΡΕΣ

ΕΚΤ: Ενισχύθηκε η χρήση του ευρώ ως παγκόσμιο αποθετικό νόμισμα

ΕΚΤ: Ενισχύθηκε η χρήση του ευρώ ως παγκόσμιο αποθετικό νόμισμα - Κεντρική Εικόνα

O διεθνής ρόλος του ευρώ ενισχύθηκε το 2018 και στις αρχές του 2019, αντιστρέφοντας την πτωτική τάση που είχε τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Το μερίδιο του ευρώ ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος ήταν αυξημένο κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στο τέλος του 2018 σε σχέση με το τέλος του 2017 (20,7% έναντι 19,5%). Επίσης, αυξήθηκε το μερίδιο του ευρώ στις διεθνείς εκδόσεις χρέους και τις διεθνείς καταθέσεις, μαζί με το μερίδιό του στο ύψος των ανεξόφλητων διεθνών δανείων. Ο ρόλος του ως νομίσματος τιμολόγησης παρέμεινε γενικά σταθερός, όπως και οι αποστολές χαρτονομισμάτων του ευρώ εκτός της Ευρωζώνης.

Από την καθιέρωσή του, πριν από 20 χρόνια, το ευρώ διατήρησε τη θέση του ως το δεύτερο νόμισμα που χρησιμοποιείται περισσότερο παγκοσμίως, μετά το αμερικανικό δολάριο, αλλά η χρήση του μειώθηκε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η χρήση του υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο το 2016, ενώ πρόσφατα ενισχύθηκε ξανά ελαφρά. Η έκθεση της ΕΚΤ δίνει το πλαίσιο για την πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2018 αναφορικά με την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Το Ευρωσύστημα τονίζει, όπως και η Κομισιόν, ότι ο διεθνής ρόλος του ευρώ ενισχύεται κυρίως από μία βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η οποία περιλαμβάνει την προώθηση της ένωσης των κεφαλαιαγορών, σε ένα πλαίσιο επιδίωξης υγιών οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη.

«Το Ευρωσύστημα στηρίζει τις πολιτικές αυτές και τονίζει την ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι. «Οι υγιείς οικονομικές πολιτικές και μία βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη ΟΝΕ αναμένεται ότι θα δώσουν τελικά ώθηση στον παγκόσμιο ρόλο του ευρώ και επίσης να διευκολύνουν την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωζώνης», δήλωσε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, προσθέτοντας: «Ιδιαίτερα, καθώς οι κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη είναι ακόμη κατακερματισμένες εντός των εθνικών συνόρων, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της δυνατότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα να συμβάλλει στην οικονομική σταθεροποίηση και την αντοχή της Ευρωζώνης».

«Η ενίσχυση της ποιότητας του ανεξόφλητου χρέους, κυρίως με την άσκηση υγιών και βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών, θα συνέβαλε στην αύξηση της προσφοράς ασφαλούς χρέους της Ευρωζώνης και στην αύξηση της ελκυστικότητας του ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο. Μακροπρόθεσμα, η δημιουργία ενός κοινού ασφαλούς στοιχείου ενεργητικού της Ευρωζώνης, αν αποφασισθεί από τα κράτη - μέλη, με έναν τρόπο που δεν υπονομεύει τα κίνητρα για υγιείς εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει στον στο αυτό», σημειώνει η ΕΚΤ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ