ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Δυνατότητα αποποίησης του χρόνου ασφάλισης για όσους χρωστούν εισφορές

Από 1η Ιουνίου οι νέες αλλαγές στις εισφορές μισθωτών - εργοδοτών (Πίνακες) - Κεντρική Εικόνα

Αποποίηση του χρόνου ασφάλισης σε φορέα στον οποίον χρωστούν εισφορές, μπορούν να κάνουν ασφαλισμένοι (κυρίως μισθωτοί) που οφείλουν εισφορές  από την δραστηριοποίησή τους  στο παρελθόν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, όσοι ασφαλισμένοι δεν επιθυμούν να συνυπολογίσουν χρόνο ασφάλισης σε πρώην φορέα στον οποίο οφείλουν εισφορές, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς τον επίμαχο χρόνο, εφόσον φυσικά θεμελιώνουν αυτοτελώς δικαίωμα στον φορέα που συνεχίζουν να ασφαλίζονται έως την έξοδό τους.

Για παράδειγμα, μισθωτοί που θεμελιώνουν αυτοτελώς δικαίωμα συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ,  μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ακόμη κι αν οφείλουν στον ΟΑΕΕ πάνω από 20.000 ευρώ, αρκεί να μην συνυπολογίσουν τον χρόνο του ΟΑΕΕ για την έξοδο στην σύνταξη.

Ο ΕΦΚΑ αποσαφηνίζει πως είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης σε ασφαλισμένο βάσει αυτοτελούς δικαιώματος με χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει σε πρώην φορέα, εφόσον δεν  ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυμεί το συνυπολογισμό.

Υπενθυμίζεται πως η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για χρόνους ασφάλισης που είχαν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016.

Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ  φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ για  δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα του οποίου δεν επιθυμεί το  συνυπολογισμό.

Δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση
του κάθε εντασσομένου φορέα, ενώ οι οφειλές των πρώην φορέων μη μισθωτών των οποίων ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό, εξακολουθούν να υφίστανται και να
αναζητούνται.