ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στα 700 εκατ. ευρώ

Αυξήθηκαν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στα 700 εκατ. ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Στο ποσό των 1,660 δισ. ευρώ μειώθηκαν τον Απρίλιο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα έναντι 1,779 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία όμως, τον Απρίλιο, αυξήθηκαν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κατά 283 εκατ. ευρώ, στα 700 εκατ. ευρώ από 417 εκατ ευρώ που ήταν τον Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι από το σύνολο εκκρεμών επιστροφών φόρων τα 446 εκατ. ευρώ αφορούν σε εκκρεμείς επιστροφές κάτω των 90 ημερών (μη ληξιπρόθεσμες επιστροφές) από την ημερομηνία έκδοσης του Ατομικού Φύλλου Εκπτώσης (ΑΦΕΚ).

Συνολικά οι οφειλές του δημοσίου κατά τον μήνα Απρίλιο ανήλθαν στα 2,36 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 164 εκατ. ευρώ.