ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη από Εθνική Πανγαία - Dimand

Prodea Investments: Κέρδη 112,9 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019 - Κεντρική Εικόνα

Στα Χανιά θα είναι η νέα τουριστική επένδυση της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ από κοινού με την εταιρεία ανάπτυξης Dimand, με την οποία ο όμιλος συνεργάστηκε και για το νέο ξενοδοχείο Moxy της Πάτρας, ενώ πρόκειται να συνεργαστεί και για το πρώτο Moxy της Αθήνας στην Ομόνοια.

Την περασμένη εβδομάδα η ΑΕΕΑΠ προχώρησε στην απόκτηση του 40% των μετοχών της εταιρείας «ALPHA Επενδυτικής Περιουσίας Χανίων Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ Χανίων Α.Ε.» έναντι τιμήματος 3,47 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω εταιρεία έχει στην κατοχή της δύο οικόπεδα στα Χανιά συνολικής επιφάνειας 11,4 χιλ. τ.μ., όπου σκοπός «είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των εν λόγω οικοπέδων λαμβάνοντας υπόψη το προνομιακό σημείο στο οποίο βρίσκονται». Στα πλάνα είναι η ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος με κατοικίες σε μία επένδυση που μπορεί να φθάσει, στο σύνολό της, στα 55 εκατ. ευρώ με ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συμμετοχής από τη μεγαλύτερη εγχώρια ΑΕΕΑΠ.

Η Πανγαία συνεχίζει τις επενδύσεις και στην Αττική σε εμπορικά ακίνητα και αποθηκευτικούς χώρους και μέσα στο Μαϊο, προχώρησε σε υπογραφή προσυμφώνων για την απόκτηση ενός ακινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 5,87 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη καταβάλει ποσό 1,17 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή, ενώ προσύμφωνο υπεγράφη και για την απόκτηση του 100% των μεριδίων εταιρείας, ιδιοκτήτριας ενός οικοπέδου, στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο οποίο θα αναγερθεί κτήριο με χρήση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών. Η συνολική επιφάνεια του κτηρίου, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα ανέρχεται σε 5,2 χιλ. τ.μ. και είναι ήδη εκμισθωμένο σε αξιόπιστο μισθωτή. Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης αναμένεται να λάβει χώρα το αργότερο έως την 30 Αυγούστου 2019 με την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και την παράδοση του προς χρήση στον μισθωτή. Το τελικό τίμημα θα προσδιοριστεί την ημερομηνία μεταβίβασης των μεριδίων της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική της θέση την εν λόγω ημερομηνία (με εκτιμώμενη αξία του ακινήτου 2,58 εκατ. ευρώ). Η Εταιρεία στο πλαίσιο του προσυμφώνου κατέβαλε ποσό 773 χιλ. ευρώ ως προκαταβολή.

Οσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 33 εκατ. ευρώ από 30,49 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα νούμερα είναι ανοδικά, στα 40,25 εκατ. ευρώ από 17 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2019. Τα κέρδη πρό φόρων έφθασαν τα 36,5 εκατ. ευρώ από 11,7 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους στα 30,61 εκατ. ευρώ από 8,75 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018. Οσον αφορά τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν στα 296,26 εκατ. ευρώ από έναντι 111,86 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018, ενώ οι βραχυπρόθεσμες διαμορφώνονται στα 437,37 εκατ. ευρώ από 448,28 εκατ. ευρώ. πέρυσι.