ΕΛΛAΔΑ

Σήμερα το απόγευμα οι συνταξιούχοι πάνε... ταμείο - Ποια σύνταξη πληρώνεται

Σήμερα το απόγευμα οι συνταξιούχοι πάνε... ταμείο - Ποια σύνταξη πληρώνεται - Κεντρική Εικόνα

Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2019 την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί.

Εισημαίνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4387/2016 και της υπ’ αριθ. οικ. 27677/1541/17-6-2016 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης, ορίζεται στο εξής ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ, η δεύτερη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα