ΑΓΟΡΕΣ

Motor Oil: Καλύτερο των εκτιμήσεων το Q1 λέει η Bank of America

Motor Oil: Μείωση πωλήσεων καυσίμων τον Μάρτιο - Κεντρική Εικόνα

Τα ισχυρά περιθώρια διύλισης και οι όγκοι συνέβαλαν στην ανακοίνωση καλύτερων του αναμενόμενου αποτελεσμάτων από την Motor Oil το α’ τρίμηνο, γράφει η Bank of America Merrill Lynch, η οποία διατηρεί τη σύσταση “underperform” με τιμή-στόχο τα 18 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει, εξακολουθεί να θεωρεί πως η Μotor Oil θα υποαποδώσει έναντι των αντίστοιχων διυλιστηρίων για τρεις λόγους: 1) η θετική επίπτωση από το IMO 2020 αναμένεται να είναι η χαμηλότερη, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής καυσίμων, 2) η αποτίμηση είναι ακριβή και 3) υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την πρόσφατη απόκτηση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων.

Η Μotor Oil διαπραγματεύεται 4,7 φορές το EV/EBITDA του 2019, με premium 10% έναντι της ιστορικής αποτίμησής της. Ωστόσο, η Bank of America Merrill Lynch θεωρεί πως δεδομένων των ανησυχιών αναφορικά με τις πρόσφατες εξαγορές/συγχωνεύσεις και τα τους κινδύνους της διακυβέρνησης, η μετοχή αξίζει ένα discount σε σχέση με την ιστορική αποτίμησή της.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις της Bank of America Merrill Lynch η Μotor Oil το διάστημα 2019-2022 θα εμφανίσει μια υγιή απόδοση των ελεύθερων ταμειακών ροών, ύψους 13%, υποθέτοντας πως η εταιρεία δεν προχωρήσει σε σημαντικά επενδυτικά έργα, δαπανώντας περίπου 80-100 εκατ. ευρώ ετησίως για έξοδα συντήρησης. Ωστόσο, στο conference call του δ’ τριμήνου 2018, η Μotor Oil άφησε να εννοηθεί πως ίσως υπάρχει δυνητικά ένα νέο επενδυτικό project στην Ελλάδα. Η αναβάθμιση της διύλισης θα έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής βενζίνης. Ως εκ τούτου, η Bank of America Merrill Lynch θεωρεί πως το χρονοδιάγραμμα και η πιθανή επίπτωση, το μέγεθος και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το νέο project θα βρεθούν στο επίκεντρο του conference call της διοίκησης.