ΕΛΛAΔΑ

ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει στην χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μισθωτούς και μη μισθωτούς

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη, με βάση τις διατάξεις των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας (pdf) - Κεντρική Εικόνα

Νέο καθεστώς πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους εγκαινιάζει ο νέος νόμος του υπουργείου Εργασίας για τις 120 δόσεις.

Με χθεσινή εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ αποσαφηνίζει τις αλλαγές στην χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητα σε άνεργους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, παιδιά θανόντος, αλλά και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για διάφορες ειδικές ομάδες όπως για τους ασφαλισμένους του πρ. Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για ανέργους ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, για άνεργους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και έως 67 ετών κ.α.

2. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος χορηγείται από 1-3-2019 από την πρώτη ημέρα ασφάλισης και σε περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος με τις μισές προϋποθέσεις, δηλαδή με την πραγματοποίηση 25 ημερών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημέρα του ατυχήματος.

3. Τα παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΕΦΚΑ που έχουν δικαιωθεί σύνταξης λόγω θανάτου και λαμβάνουν την σύνταξη έως το 24ο έτος της ηλικίας τους, συνεχίζουν να
ασφαλίζονται από τον ΕΦΚΑ, ως τέκνα θανόντος, μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν ασφαλίζονται από δικό τους δικαίωμα σε φορέα εντός ή εκτός ΕΦΚΑ, δηλαδή εφόσον είναι άνεργοι.

4. Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι χρειάζεται να συμπληρώσουν τουλάχιστον 50 ένσημα (ημέρες  ασφάλισης)  είτε κατά το 2018, είτε κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για να λάβουν ασφαλιστική ικανότητα.

5. Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 2 μηνών ασφάλισης κατά το 2018, ή το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλλει τις ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί, ή ρυθμιστεί και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν ο ασφαλισμένος δεν έχει 50 ένσημα εντός του 2018, για τον
υπολογισμό του 12μήνου εξετάζεται το ασφαλιστικό του ιστορικό έως δώδεκα μήνες πριν, αφού αφαιρεθεί ο μήνας που προσέρχεται για την ικανότητα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ασφαλισμένος μισθωτός που πραγματοποίησε 25 ημέρες ασφάλισης τον Οκτώβριο του 2018 και κατά το 2019 πραγματοποίησε 25 ημέρες ασφάλισης τον Ιανουάριο.

Αν ο ασφαλισμένος αυτός προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ ζητώντας ασφαλιστική ικανότητα στις 15 Μαρτίου 2019, αποκτά δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας από την ημερομηνία προσέλευσης έως τη λήξη του ασφαλιστικού έτους (έως 29/2/2020).