ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τι αλλάζει στη φορολογία εισοδήματος με τον πρόσφατο νόμο

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΖAΚΗΣ
Τι αλλάζει στη φορολογία εισοδήματος με τον πρόσφατο νόμο - Κεντρική Εικόνα

Από το 2016 αλλάζει η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για μισθούς, συντάξεις, αγροτικό εισόδημα και εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η νέα κλίμακα φορολογίας είναι η παρακάτω:

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήµατος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

20.000

22%

4.400

20.000

4.400

10.000

29%

2.900

30.000

7.300

10.000

37%

3.700

40.000

11.000

Υπερβάλλον

45%

 

 

 

 

Ο φόρος που προκύπτει από την εφαρμογή της παραπάνω κλίμακας μειώνεται για εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα ως εξής:

Αριθμός τέκνων

  Έκπτωση φόρου (ευρώ)

Χωρίς τέκνα

1.900

Ένα

1.950

Δύο

2.000

Τρία

2.100

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα.

Με αυτόν τον τρόπο το αφορολόγητο για τον άγαμο διαμορφώνεται σε 8.636 ευρώ, για τον έγγαμο με ένα παιδί σε 8.863 ευρώ, για τον έγγαμο με δύο παιδιά σε 9.090 ευρώ και για τον έγγαμο με τρία παιδιά σε 9.545 ευρώ.

  • Οι πιο πάνω μειώσεις δεν ισχύουν για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο φορολογείται χωρίς καμία έκπτωση, από το πρώτο ευρώ.

 

  • Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 15% (από 10%), από το φορολογικό έτος 2016, όμως με διάταξη στο νομοσχέδιο για τους έμμεσους φόρους η εφαρμογή του αυξημένου συντελεστή θα αρχίσει από το 2017.

 

  • Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται πλέον από το 2016 με την πιο κάτω κλίμακα:

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήµατος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

12.000

15%

1.800

12.000

1.800

23.000

35%

8.050

35.000

9.850

Υπερβάλλον

45%

 

 

 

  • Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον Κ.Φ.Ε. και υπολογίζεται πλέον για το 2016, με οριακούς συντελεστές, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να εφαρμόζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήµατος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

12.000

0,00%

0

12.000

0

8.000

2,20%

176

20.000

176

10.000

5,00%

500

30.000

676

10.000

6,50%

650

40.000

1.326

25.000

7,50%

1.875

65.000

3.201

155.000

9,00%

13.950

220.000

17.151

Υπερβάλλον

10,00%

 

 

 

  • Ο συντελεστής φορολόγησης από το 2016, των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των Ο.Ε., Ε.Ε., συνεταιρισμών, κοινωνιών αστικού δικαίου, αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιρειών, κοινοπραξιών, που τηρούν απλογραφικά βιβλία εξομοιώνεται με τους συντελεστές των εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία σε 29%, (άρα δεν υπάρχει 26% και 33% για κέρδη άνω των 50.000).


Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2016 για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης ήτοι για διάρκεια 1 μηνός θα καταβάλλει τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια 3 μηνών θα καταβάλλει τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες θα καταβάλλει τα δωδέκατα που απομένουν + 2/12.

 

Αντώνης Μουζάκης

Λογιστής - Φοροτεχνικός