ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο «Ψηφιακό Άλμα» επιπλέον 22 επιχειρηματικά σχέδια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Λύση και εκκαθάριση της Medicon International Holdings, με έδρα την Κύπρο - Κεντρική Εικόνα

Επιπλέον 22 επιχειρηματικά σχέδια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.858.769,52 ευρώ, εντάσσονται στο «Ψηφιακό 'Αλμα».

Αυτό γνωστοποιήθηκε με την πρώτη τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Αλμα»  του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά α την απόφαση που περιλαμβάνει και τα 22 επιχειρηματικά σχέδια στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας www.antagonistikotita.gr