ΑΓΟΡΕΣ

Επιφυλακτική η UBS για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά δεν αποκλείει εκπλήξεις

Σε τρεις φάσεις η λύση για τα «κόκκινα» δάνεια - Κεντρική Εικόνα

Οι περισσότεροι επενδυτές προτιμούν να παραμείνουν στο περιθώριο, ωστόσο η ψυχολογία της αγοράς παραμένει θετική, καθώς οι επενδυτές φαίνεται πως περιμένουν θετικές εκπλήξεις στο μέτωπο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως διαπιστώνει η UBS.

Η σύσταση της ελβετικής επενδυτικής τράπεζας είναι ουδέτερη για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, καθώς οι σημαντικοί παράγοντες, όπως το εργαλείο μείωσης των NPEs και το μακροοικονομικό τοπίο φαίνεται πως έχουν ήδη προεξοφληθεί μετά το re-rating των μετοχών των τραπεζών. Για την ύπαρξη μιας πιο αισιόδοξης στάσης, όπως αναφέρει, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη ορατότητα στο χρονοδιάγραμμα και την τιμολόγηση των αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Για την UBS, οι συστημικές λύσεις για τα NPEs και οι οικονομικές συνθήκες αποτελούν τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντοτς της αγοράς. Κατά την άποψη των επενδυτών, τα κορυφαία ζητήματα που τους απασχολούν είναι τα εργαλεία για τα NPEs (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για SPV και APS) και η οικονομική ανάκαμψη, με τα οποία η UBS συμφωνεί πως είναι προαπαιτούμενα για τη διασφάλιση της εξυγίανσης του τραπεζικού κλάδου, χωρίς νέο γύρο ανακεφαλαιοποιήσεων, ο οποίος παραμένει βασικό ερωτηματικό για τον κλάδο.

Η ελβετική επενδυτική τράπεζα εκτιμά πως είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως οι επενδυτές κατατάσσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ως τις τελευταίες προτεραιότητες. Αυτό σημαίνει πως η αγορά ανησυχεί λιγότερο για την αύξηση των ελέγχων της ΕΚΤ και τις ρυθμιστικές αλλαγές, με την UBS να σχολιάζει πως υπάρχει περιθώριο για θετικές εκπλήξεις, αν και τα βασικά θετικά στοιχεία γύρω από τις ελληνικές τράπεζες έχουν προεξοφληθεί.

Η ελβετική τράπεζα συμφωνεί πως τα θεμελιώδη  μεγέθη του κλάδου βελτιώνονται, ενώ η κυβέρνηση παρουσιάζει την εργαλειοθήκη για την υποστήριξη των προσπαθειών για τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού τους. Η UBS συστήνει μια αμυντική προσέγγιση εν μέσω των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν ως προς τα NPEs: 1) Χρονοδιάγραμμα και δομή των SPV/APS, 2) Τιμολόγηση από την αγορά των NPEs 3) Πραγματοποιήσιμη αξία των καλύψεων.

Σύμφωνα με την ελβετική επενδυτική τράπεζα, η ανάκαμψη των εσόδων μπορεί επίσης να αμφισβητηθεί, εν μέσω μιας ταχείας ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού για εταιρικά δάνεια αλλά και της καθυστέρησης των NPEs.

Η Eurobank παραμένει η πρώτη επιλογή για την UBS, και το πιο ελκυστικό story, με σύσταση «buy», καθώς αναμένει πιο γρήγορη, από όλες τις τράπεζες, εξυγίανση του ισολογισμού της. Η Πειραιώς παραμένει η τράπεζα που προτιμά λιγότερο η UBS, με σύσταση «sell», καθώς υπάρχει έλλειψη κεφαλαιακού περιθωρίου, ενώ τηρεί «neutral» στάση για τις μετοχές της της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας, καθώς προσφέρουν μια ισορροπημένη αναλογία ρίσκου/ανταμοιβής.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας, σύμφωνα με την άναλυση της UBS, είναι εκτεθειμένες σε μια ευρεία γκάμα κινδύνων, περιλαμβανομένων μακροικονομικών και πολιτικών και ιδιαίτερα σχετικά με τον αντίκτυπο των επιτοκίων, του πληθωρισμού, της ανάπτυξης και του δημοσιονομικού ελλείματος. Οι πολιτικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη νέα δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, την μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής και τις ενέργειες της κεντρικής τράπεζας. 

Ι.Β.