ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΤΕ: Μείωση των NPEs στο 5% και RoE στο 11% το 2022

ΕΤΕ: Μείωση των NPEs στο 5% και RoE στο 11% το 2022 - Κεντρική Εικόνα

Το στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού της σε ορίζοντα τετραετίας, παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα σε επενδυτές στο Λονδίνο. Στόχος της είναι να αναδειχθεί μέχρι το 2022 σε μια άκρως υγιή και κερδοφόρα τράπεζα, προσηλωμένη πάντα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα μετασχηματισμού θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουμε και πάλι την Εθνική Τράπεζα, ως το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, με αρωγό την ισχυρή δέσμευση των ανθρώπων μας και στόχο την ενδυνάμωση των μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες μας. Θα δημιουργήσουμε και πάλι την τράπεζα που προσφέρει αξία σε πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους και στην κοινωνία, την τράπεζα που επιλέγουν και αγαπούν όλοι οι Έλληνες, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς

Η «ατζέντα 2022» προβλέπει μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της περίπου στο 5% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και με στόχο την επιτυχή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity) στο 11% με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 στο 15%. 

Ειδικότερα, ο στόχος για τα NPEs είναι η μείωση κατά 4,4, δισ. ευρώ φέτος, 2,3 δισ. το 2020, 4,7 δισ. ευρώ το 2021 και 2,9 δισ. ευρώ το 2022, υποχωρώντας στα 1,7 δισ. ευρώ.

Στην παρουσίασή της η ΕΤΕ αποκάλυψε ότι η μείωση των NPEs από τα 16,3 δισ. το 2018, θα προέλθει από πωλήσεις χαρτοφυλακίων λιανικής, πολύ μικρών επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων, τιτλοποιήσεις και ρευστοποιήσεις.

Η αύξηση της παραγωγικότητας και η μείωση του κόστους αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Εθνική Τράπεζα με στόχο δείκτη εξόδων προς έσοδα στο 45% και κλείσιμο 390 από 460 καταστημάτων αλλά και του προσωπικού από περίπου 8.850 στους 7.150 υπαλλήλους. Στη λιανική τραπεζική, ο στόχος μπαίνει για ενίσχυση καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες στο 30% και 60% αντίστοιχα, ενώ στο σκέλος των επιχειρήσεων στο 60% και 40% αντίστοιχα.

Η Τράπεζα αναμένει οι νέες χορηγήσεις να ανέρχονται στα 30 δισ. ευρώ το 2022, ενώ οι καταθέσεις να φτάσουν από 43 δισ. στα 47,5 δισ. ευρώ.

Μετά το τέλος της παρουσίασης ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς τόνισε:

«Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τη σημερινή μέρα, όπου η προσέλευση των εκπροσώπων των μεγαλύτερων οίκων επενδυτών παγκοσμίως και το ενδιαφέρον που έδειξαν για το Στρατηγικό μας Σχέδιο ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.  Έχουμε άλλωστε καταρτήσει και δρομολογήσει το πιο φιλόδοξο, ολοκληρωμένο, λεπτομερές πρόγραμμα Μετασχηματισμού που έχει υιοθετήσει οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα μέχρι σήμερα.  Ένα πρόγραμμα που κινητοποιεί το σύνολο της Τράπεζας και δίνει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια.  Και έχουμε την πεποίθηση ότι το σχέδιο αυτό θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, με δεδομένο ότι όλοι οι συντελεστές ολοκλήρωσής του είναι ευνοϊκοί. 

Κατ’ αρχάς, η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος ευνοεί την υλοποίηση του Σχεδίου μας.  Από την άλλη, ο  εν λόγω μετασχηματισμός της Εθνικής Τράπεζας κεφαλαιοποιεί όλα εκείνα τα στοιχεία που μας ξεχωρίζουν. Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε η τράπεζα με τη μεγαλύτερη καταθετική βάση και την καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας και ποιότητας ενεργητικού.  Σε μια αγορά όπου η αξιοπιστία της Τράπεζας μας υπήρξε ανέκαθεν ένα σημαντικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα, βασισμένοι στα δυνατά μας σημεία, δημιουργούμε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό οργανισμό, που θα αποτελέσει την Εθνική Τράπεζα των σημερινών αλλά και των επόμενων γενεών. Η βεβαιότητα για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου ενισχύεται από το γεγονός ότι υπάρχει μια νέα ομάδα Διοίκησης, αποφασισμένη και συντονισμένη να το υλοποιήσει.  Η νέα Διοικητική μας ομάδα συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία με τη φρεσκάδα, το δυναμισμό και το ταλέντο , λειτουργεί ομαδικά και με ξεκάθαρους ρόλους και αρμοδιότητες.

Αποτελεί λοιπόν πεποίθησή μου ότι το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουμε και πάλι την Τράπεζά μας ως το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, με αρωγό την ισχυρή δέσμευση των ανθρώπων μας και στόχο την ενδυνάμωση των μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες μας. Είμαι βέβαιος  ότι θα δημιουργήσουμε και πάλι την Τράπεζα που προσφέρει αξία σε πελάτες, μετόχους, εργαζόμενους και στην κοινωνία.  Την Τράπεζα που επιλέγουν και αγαπούν όλοι οι Έλληνες».