ΕΛΛAΔΑ

Παράταση για τροποποιητικές στα στοιχεία προμηθευτών

Προς αναθεώρηση το καθεστώς του χαρτοσήμου - Κεντρική Εικόνα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων ανακοίνωσε την παράταση μέχρι και τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 της προθεσμίας για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών έτους 2018