ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων βλέπει η Deloitte

Η επίδραση της τεχνολογίας και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων στην αγορά του LNG - Κεντρική Εικόνα

Η ραγδαία και συνεχόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας αναμένεται να δημιουργήσει πληθώρα ευκαιριών, καθώς και σημαντικών προκλήσεων για τη βιομηχανία των ακινήτων, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Real Estate Report της Deloitte.

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας, θα ευνοήσει τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και την αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα της εμπειρίας του πελάτη, μέσω της διεύρυνσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, η ευρεία χρήση της τεχνολογίας εγείρει κινδύνους και προκλήσεις, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, η αγορά ακινήτων μπορεί πλέον να εκμεταλλευτεί τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που παράγεται από τα κτήρια. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών μπορεί να παρέχει στους ενδιαφερόμενους της αγοράς (επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές ακινήτων και ενοικιαστές) ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για την ανάπτυξη υπηρεσιών, δεδομένων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που θα εστιάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών, των ιδιοκτητών ή στο ίδιο το ακίνητο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων θα πρέπει να διαχειριστούν τη σχετικά πρόσφατη εμφάνιση νέων εταιρειών τεχνολογίας ακινήτων, γνωστών ως "proptechs". 

Παράλληλα, η έκθεση της Deloitte προβλέπει ότι η ευρεία ανάπτυξη των «έξυπνων κτηρίων» θα ωθήσει τις εταιρείες ακινήτων να ψηφιοποιήσουν τα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία. Τα πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της εξέλιξης αφορούν μεταξύ άλλων την ικανότητα κεντρικής διαχείρισης κτηρίων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, την απόκτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη δημιουργία επιπλέον υπηρεσιών και ευνοϊκών συνθηκών που θα βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Deloitte, σε πρώτο επίπεδο, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης ακινήτων καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες μορφές προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας πληροφοριών στον κυβερνοχώρο και των προσωπικών δεδομένων. Σε δεύτερο επίπεδο, με τα σύγχρονα κτίρια να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και να γίνονται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένα εγείρονται διάφορα ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια που έχουν απέναντι στους κινδύνους του κυβερνοχώρου.

Blockchain στην αγορά των ακινήτων

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η προετοιμασία της αγοράς για τη χρήση της τεχνολογίας blockchain με πιο πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση της Deloitte, για να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία στην αγορά ακινήτων με βιώσιμο τρόπο, είναι απαραίτητο οι ειδικοί να αναζητήσουν λύσεις σε ό,τι αφορά την προστασία και την ανταλλαγή δεδομένων, με βάση τις καθορισμένες διεθνείς προδιαγραφές.

Βιομηχανικά ακίνητα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, τα τελευταία χρόνια, τα βιομηχανικά ακίνητα (βιομηχανικές αποθήκες και κέντρα διανομής) αναδείχθηκαν στα πιο περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των εμπορικών ακινήτων. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, αυτό συμβαίνει κυρίως χάρη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από ενοικιάσεις και αποδόσεις έναντι άλλων εμπορικών ακινήτων.

Η κυκλική οικονομία στον κλάδο των ακινήτων

Επιπλέον, παρατηρείται μία ακόμα καθοριστική αλλαγή στον κλάδο των ακινήτων παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι ΜΚΟ έχουν δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση πρώτων υλών στην κατασκευή ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ολλανδία, στην οποία συμφωνήθηκε ότι μέχρι το 2030 πρέπει να επιτευχθεί μείωση κατά 50% της χρήσης πρώτων υλών. 

Ο Χρήστος Κοσμάς, Real Estate Leading Partner της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Είναι αλήθεια πως μετά από μια αρκετά δύσκολη και παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, γεγονός που βιώνουμε και μέσω της καθημερινής δραστηριότητάς μας στον κλάδο του Real Estate. 
Η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα ανακάμπτει παρουσιάζοντας σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, κάτι που φαίνεται από την έντονη κινητικότητα ξένων επενδυτών σε ακίνητα και τουρισμό από το 2014.
Στη Deloitte Ελλάδος, αποτελούμε ένα “one stop shop” συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον κλάδο των ακινήτων, με συμβούλους με πολυετή εμπειρία σε χρηματοοικονομικά, φορολογικά, νομικά ζητήματα κτλ. Παράλληλα, προσδοκούμε στην καλύτερη «ανάγνωση» της αγοράς και την εύρεση των κατάλληλων ευκαιριών για τον πελάτη, με το υπάρχον περιβάλλον και τις συνθήκες, παρά τις όποιες προκλήσεις, να ευνοούν αυτή τη διαδικασία».