ΑΓΟΡΕΣ

Morgan Stanley: Δεν δικαιολογείται το ράλι των ελληνικών τραπεζών

Morgan Stanley: Αναβάθμιση σε overweight για τις ελληνικές μετοχές  - Κεντρική Εικόνα

Η ανοδική τάση που έχει παρασύρει τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών από τις αρχές του έτους, δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη τους, υποστηρίζει η Morgan Stanley σε νέα έκθεσή της.

Η επενδυτική τράπεζα σημειώνει πως οι τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών έχουν κερδίσει από 13 έως 94% φέτος, με την αγορά να προεξοφλεί μια ταχύτερη επίλυση του θέματος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού του κλάδου. Ωστόσο, εκτιμά πως οι μετοχές δεν αποτιμούν την επικείμενη απόκλιση στην εξυγίανση των ισολογισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποβαθμίζει την Alpha Bank σε underweight και δίνει τιμή-στόχο το 1,20, σχολιάζοντας πως η αγορά επικεντρώνεται υπερβολικά πολύ στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET1). Ο CET1 του 17,4% της Alpha Bank θα πρέπει να εκτιμηθεί στο πλαίσιο της κάλυψης των NPEs. Η κάλυψή τους (η χαμηλότερη στην Ελλάδα - 48% NPEs) δείχνει ότι μια τιτλοποίηση θα σήμαινε «χτύπημα» των ιδίων κεφαλαίων που θα καθιστούσε αυτό το εργαλείο αρκετά κοστοβόρο, το οποίο ενδεχομένως να απέκλειε την περίπτωση μιας εξυγίανσης του ισολογισμού, όπως της Eurobank.

Η MS υποβαθμίζει και την Πειραιώς σε underweight, δίνοντας τιμή-στόχο το 1,30 ευρώ, σχολιάζοντας πως είναι περιορισμένες οι επιλογές για την τράπεζα. Ο CET1 του 14% της τράπεζας και η κάλυψη των NPEs στο 49% θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τον δείκτη NPE.

Από την άλλη πλευρά, η MS, αναβαθμίζει τις συστάσεις για τις Eurobank και Εθνική Τράπεζα σε overweight από equalweight, με τιμή-στόχο για την Eurobank το 1 ευρώ και για την Εθνική στο 3,10 ευρώ. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά πως και οι δύο τράπεζες μπορούν να μειώσουν τον δείκτη NPE κάτω από το 10% το 2021, με κόστος για τα ενσώματα ίδια κεφάλαια, το οποίο, όπως σημειώνει, είναι διαχειρίσιμο, λόγω της ανώτερης κάλυψης που διατηρούν.

Μετά την ανακοινωθείσα αναδιάρθρωση της Eurobank και τα παραδείγματα από Ιταλία, η Morgan Stanley συμπεριλαμβάνει τις τιτλοποιήσεις στις αποτιμήσεις της. 

Πάντως, όπως αναφέρει, από την τιτλοποίηση δεν αναμένεται να επωφεληθούν όλες οι ελληνικές συστημικές τράπεζες, καθώς από την ανάλυση των τραπεζικών ισολογισμών, οι απώλειες επί των NPEs αναμένεται να διαβρώσουν γρήγορα τον υψηλό CET1 για τις τράπεζες που δεν έχουν επαρκείς προβλέψεις για τα NPEs.