ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συμφωνία της Trastor με την Eurobank για τη χορήγηση δανείου

Στην Trastor το κτίριο στη Μιχαλακοπούλου που στέγαζε τον ΔΟΛ - Κεντρική Εικόνα

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνητικού πλαισίου χορήγησης δανείου συνολικού ύψους έως και 28.000.000 ευρώ προς την εταιρεία και τις θυγατρικές της από την Τράπεζα Eurobank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο δανεισμός θα χρησιμοποιηθεί αφενός για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.