ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Trastor: Ολοκλήρωση επένδυσης συνολικού ύψους 27,8 εκατ. ευρώ

Πώληση ακινήτου αξίας 2,65 εκατ. ευρώ από την Trastor - Κεντρική Εικόνα

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι, μετά και την πλήρωση των σχετικών αιρέσεων, ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 100% των μετοχών τεσσάρων ανώνυμων εταιρειών με ιδιόκτητα κτίρια γραφείων σε Αθήνα, Μαρούσι, Κηφισιά και Αργυρούπολη, συνολικής επιφάνειας 21.700 τ.μ. περίπου.

Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών των τεσσάρων εταιρειών ανήλθε σε 16.309.924 ευρώ, ενώ η αξία των στοιχείων ενεργητικού των αποκτηθέντων εταιρειών ανέρχεται σε 27.800.000 ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τάσος Καζίνος, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για εμάς, καθώς ολοκληρώσαμε με επιτυχία μία ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική επένδυση, ύψους 27,8 εκατ. ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, επένδυση της Trastor ΑΕΕΑΠ και η πρώτη που ολοκληρώσαμε, μέσω της απόκτησης εταιρειών. Αποδεικνύουμε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην πράξη την ικανότητά μας να ολοκληρώνουμε επενδύσεις μεγάλου μεγέθους και υψηλής πολυπλοκότητας. Συνεχίζουμε να υπηρετούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας, επενδύοντας στο θετικό momentum της αγοράς των ακινήτων, με εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».