ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νέα δυναμική είσοδος στην αγορά κινητής τηλεφωνίας

Επιβεβαιώνει η Forthnet την πρόταση Μαρινάκη στις τράπεζες - Κεντρική Εικόνα

Στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας θα δραστηριοποιηθεί η Forthnet στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η διοίκηση της επιχείρησης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2018, χαρακτήρισε τη χρονιά που διανύουμε έτος προετοιμασίας της κατάλληλης υποδομής για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ως εικονικός πάροχος (MVNO) με στόχο την αναβάθμιση των συνδυαστικών υπηρεσιών.

Ο επικεφαλής της εταιρείας Πάνος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την κίνηση αυτή game changer, δηλαδή ο παράγοντας μεταβολής των όρων ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. «Οι πρόσφατες αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δικαίωσαν τις θέσεις μας, σχετικά με το πλαίσιο χονδρικών τιμών για τη λειτουργία μας ως ιδεατός πάροχος κινητής τηλεφωνίας (MVNO), αποτελούν κίνηση game changer για την εταιρεία μας. Για πρώτη φορά», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος, «υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, που μας επιτρέπουν να προσφέρουμε με ανταγωνιστικούς όρους και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καλύπτοντας έτσι με ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών για υπηρεσίες επικοινωνίας και οικιακής ψυχαγωγίας».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2018, η διοίκηση της Forthnet εστίασε στην αύξηση των λειτουργικών κερδών της, αποδίδοντας την πορεία αυτή «στην επιτυχημένη εφαρμογή του σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης της εταιρείας» που οδήγησε σε περιορισμό του κόστους λειτουργίας. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Forthnet, Π. Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε την απόφαση συνεργασίας με τις εταιρείες Vodafone και Wind, σχετικά με τη χονδρική διάθεση στις δύο επιχειρήσεις του αποκλειστικού (premium) αθλητικού και κινηματογραφικού περιεχομένου της υπηρεσίας Nova, μια κίνηση που «αποδίδει καρπούς» και η οποία εδραιώνει τον όμιλο Forthnet στον κλάδο της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Τα αποτελέσματα του 2018 ωστόσο δεν ξάφνιασαν την αγορά. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,3% και ανήλθαν σε 42,3 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα σημειώθηκε μείωση εσόδων και ο όμιλος εμφάνισε υψηλές ζημίες. Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 285,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 4,0% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν για άλλη μια περίοδο σε ζημία ύψους 32,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 29,6 εκατ. ευρώ το 2017. Οι υψηλές φετινές ζημίες ανέβασαν τις συσσωρευμένες ζημίες στο ύψος των 741 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση του ομίλου διαμορφώθηκε σε αρνητική, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τη φετινή πορεία, η διοίκηση του ομίλου Forthnet εκτιμά ότι θα χρειαστεί στους επόμενους 12 μήνες της λειτουργίας της (μέχρι τον Απρίλιο του 2020) περίπου 51 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 31,5 εκατ. ευρώ απαιτούνται ως κεφάλαιο κίνησης και περίπου 19,7 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων. Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι «θα επιδιώξει την κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές».

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η μητρική Forthnet απομείωσε κατά 99,9% τη λογιστική αξία της θυγατρικής της Forthnet Media (Nova), ενώ επιπλέον διέγραψε απαιτήσεις της μητρικής από τη θυγατρική της ύψους 100 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα η μητρική εταιρεία παρουσίασε ζημίες ύψους 111 εκατ. ευρώ.