ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Coca Cola HBC: Αύξηση εσόδων και όγκου πωλήσεων

Coca Cola HBC: Aύξηση εσόδων και όγκου πωλήσεων το α’ εξάμηνο - Κεντρική Εικόνα

Αύξηση εσόδων, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, κατά 4,7% παρουσίασε η Coca-Cola HBC AG το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των εργασιών.

Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3,5%, με ταχύτερο ρυθμό αύξησης συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, παρά τον αντίκτυπο της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα φέτος ύψους 90 μονάδων βάσης.

Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 0,2%, με διατήρηση της αύξησης των πωλήσεων σε Ιρλανδία και Ελλάδα και αξιοσημείωτη βελτίωση στην Ιταλία, παρά τον αντίκτυπο της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα.

Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 2,6%, παρά την πολύ ισχυρή αύξηση κατά 11,8% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Οι όγκοι πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 5,7%, με αύξηση στη Νιγηρία και διατήρηση των ισχυρών επιδόσεων στη Ρωσία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία.

Τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,1% καθώς το βελτιωμένο μείγμα συσκευασίας προϊόντων σε συνδυασμό με τα οφέλη από τις αυξήσεις τιμών στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, υπεραντιστάθμισαν τον αντίκτυπο από τη διακοπή της διανομής των οινοπνευματωδών ποτών της Brown Forman στη Ρωσία.

Στις αναπτυγμένες αγορές, το θετικό μείγμα συσκευασίας και οι επιλεγμένες αυξήσεις τιμών οδήγησαν σε βελτίωση των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 1,2%.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 3,8%, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του 2018 και αντικατοπτρίζοντας τη στρατηγική μας για ανάπτυξη των εσόδων σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας περισσότερο, μέσω του μείγματος κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας καθώς και αυξήσεων τιμών.

Στις αναδυόμενες αγορές, η βελτίωση κατά 1,1% των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση συγκρατήθηκε από το δυσμενές μείγμα καναλιών διανομής και κατηγορίας προϊόντων στη Ρωσία καθώς και από το ασθενέστερο μείγμα τιμών στη Νιγηρία.

Σε συνέχεια των ισχυρών χρηματοοικονομικών επιδόσεων τα τελευταία χρόνια και της καλής προόδου προς την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ειδικό μέρισμα ύψους 2,00 ευρώ ανά μετοχή, ανερχόμενο συνολικά σε 730 εκατ. ευρώ περίπου.

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Η χρονιά ξεκίνησε καλά, με αύξηση των εσόδων παρά τον αντίκτυπο της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα φέτος. Ο ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων επιταχύνθηκε σε σχέση με πέρυσι και οι πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων μας συνεχίζουν να συμβάλλουν στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και τιμών. Αυτό το καλό ξεκίνημα ευνοεί την επίτευξη των σχεδίων μας και μας βοηθά να κάνουμε το 2019 άλλη μια χρονιά αύξησης των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση άνω του εύρους που έχουμε θέσει ως στόχο, αυξάνοντας παράλληλα τα περιθώρια κέρδους. Βρίσκομαι επίσης στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να προτείνει τη διανομή ειδικού μερίσματος ύψους 2,00 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που αντικατοπτρίζει μία σειρά ετών με υψηλές επιδόσεις, την αυτοπεποίθησή μας για το μέλλον και τη δέσμευσή μας για συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους».