ΑΓΟΡΕΣ

Συνεκπαίδευση τμημάτων ειδικών δυνάμεων Ελλάδας-Μαυροβουνίου

Συνεκπαίδευση τμημάτων ειδικών δυνάμεων Ελλάδας-Μαυροβουνίου - Κεντρική Εικόνα

Συνεκπαίδευση μεταξύ προσωπικού ειδικών δυνάμεων της Ιης Μεραρχίας Πεζικού (Ι ΜΠ «Σμύρνη») και αντίστοιχου τμήματος του Μαυροβουνίου, πραγματοποιήθηκε το 2ο δεκαήμερο του Απριλίου.

Η δραστηριότητα είχε ως στόχο την βελτίωση της συνεργασίας και του επιπέδου συναντίληψης μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου είχε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει την επιχειρησιακή εκπαίδευση τμημάτων της Ι ΜΠ.