ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένες προβλέψεις από τις ελληνικές τράπεζες θα ζητήσει ο SSM

ΕΚΤ: Στο 14,88% ο βασικός δείκτης κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών στο τρίμηνο - Κεντρική Εικόνα

Αυξημένες προβλέψεις από τις τράπεζες αναμένεται να ζητήσει ο SSM για τα στεγαστικά δάνεια, λόγω των κακών επιδόσεων που είχαν μέχρι τώρα, ενώ προκύπτει και νέο πρόβλημα, με την καθυστέρηση λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στις 13 Μαΐου θα επισκεφτεί τις ελληνικές τράπεζες κλιμάκιο του SSΜ, με αντικείμενο μεταξύ άλλων τα «κόκκινα» δάνεια, ενώ σήμερα οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κρίσιμο θέμα λειτουργίας της πλατφόρμας για την προστασία της α' κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δύσκολα θα μπορέσει να λειτουργήσει πριν από τον Ιούνιο. Αναλυτικότερα, με τις υπάρχουσες ενδείξεις και πληροφορίες και παρά το γεγονός πως οι τράπεζες έχουν αναθεωρήσει επί το αυστηρότερον τους στόχους για τα NPEs, σε κάποιες φαίνεται να ανακύπτει θέμα κυρίως στον τρόπο που διαχειρίστηκαν κατά το πρόσφατο παρελθόν τα στεγαστικά τους χαρτοφυλάκια. Έτσι, με κάποια από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από τα τεχνικά κλιμάκια του SSM, συζητάται το ενδεχόμενο να προκύψει η ανάγκη για περαιτέρω προβλέψεις, αφού πλήθος από τις παρελθούσες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων έχουν καταπέσει.

Και ενώ ο SSM φαίνεται να θέτει θέμα για τον τρόπο διαχείρισης των παλαιών στεγαστικών δανείων, η e-εφαρμογή για την προστασία της πρώτης κατοικίας δείχνει να καθυστερεί, καθώς έγκυρες πηγές εκτιμούν πως δεν πρόκειται να είναι έτοιμη πριν από τον Ιούνιο.

Μολονότι δεν υπήρχε καθορισμένη ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της νέας πλατφόρμας που στηρίζεται σε εκείνη του εξωδικαστικού συμβιβασμού, οι εκτιμήσεις μιλούσαν για ημερομηνίες που δεν θα ξεπερνούσαν τις αρχές του Μαΐου.

Έτσι, μόνον στα χαρτιά δείχνει να έχει επιλυθεί το κρίσιμο θέμα της πρώτης κατοικίας, καθώς η πλατφόρμα των αιτήσεων δεν πρόκειται να λειτουργήσει πριν από τον Ιούνιο.

Conference call

Τα παραπάνω θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σήμερα, μέσα από ένα conference call που θα πραγματοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς οι φορείς θα πρέπει να επεξεργαστούν μια λύση μικρότερης καθυστέρησης, προκειμένου να ενεργήσουν στους χρόνους που έχουν δεσμευτεί απέναντι στους θεσμούς, αλλά και που τελικώς είναι αναγκαίοι ώστε να απελευθερωθούν οι πόροι που είναι δεσμευμένοι στο τραπεζικό σύστημα σε σχέση με τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια.

Οι τράπεζες οι οποίες έχουν πιο φορτωμένα χαρτοφυλάκια με στεγαστικές πιστώσεις, ενώ φέρουν και το βάρος των ΜΕΔ (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια), είναι εκείνες οι οποίες βιάζονται περισσότερο να ξεκινήσουν τη διαχείριση και αυτών των προβληματικών χαρτοφυλακίων.

Εκτιμήσεις τραπεζικών κύκλων αναφέρουν πως οι καθυστερήσεις που υπάρχουν διαμορφώνουν πολλαπλά εμπόδια σε ό,τι αφορά την εξυγίανση αυτών των χαρτοφυλακίων, που είναι και τα μόνα τα οποία παραμένουν σε έναν «αυτόματο πιλότο», αφού οι τράπεζες ούτε να πουλήσουν μπορούν ούτε να τιτλοποιήσουν ούτε καν να πλειστηριάσουν ακίνητα.

Τα πιστωτικά ιδρύματα υπέβαλαν στο τέλος Μαρτίου του 2019 στην ΕΚΤ και στην Τράπεζα της Ελλάδος αναθεωρημένους επιχειρησιακούς στόχους για τη μείωση των ΜΕΔ (Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων), ενσωματώνοντας τις πρόσφατες αλλαγές στη στρατηγική τους μετά τον Σεπτέμβριο του 2018, αλλά και τυχόν διαφορετικές παραδοχές για το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την προηγούμενη υποβολή στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, στόχευση των τραπεζών ήταν η διαμόρφωση των ΜΕΔ στο τέλος του 2021 στα 34,1 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 21,2% του συνόλου των δανείων. Με τη νέα υποβολή οι τράπεζες στοχεύουν σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του λόγου των ΜΕΔ, λίγο κάτω από το 20%. Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωσή του, το ποσοστό αυτό παραμένει περίπου εξαπλάσιο του μέσου όρου της Ε.Ε.-28, συνεπώς πρέπει να επιταχυνθεί η μείωσή του.

Προκειμένου πάντως να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, εξαιρετικά κρίσιμο είναι το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, για το οποίο ιδιαίτερα πίεσαν οι θεσμοί ως προς τη διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Στις αρχές Απριλίου το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτέλεσε γεγονός.

Η καινούργια νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί το πρώτο βήμα προς την πλήρη αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την ολιστική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων, ανέφερε η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της. Η εφαρμογή της νέας ρύθμισης, η οποία περιέχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και δικλίδες ασφαλείας, αποσκοπεί στην προστασία των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην αποφυγή δημιουργίας ηθικού κινδύνου έναντι των συνεπών οφειλετών και στην ελεγχόμενη επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών.

Στην παρούσα φάση, όπως εκτιμάται, θα υπάρξει νέο κενό μέχρι τη λειτουργία της πλατφόρμας, αφήνοντας μετέωρες και τις ευάλωτες οικογένειες από ένα status προστασίας, αλλά και τις τράπεζες από το να επιτύχουν τους στόχους τους εγκαίρως και στο ακέραιο. Τυχόν καθυστερήσεις δεν αποκλείεται να οδηγήσουν τελικώς τα τεχνικά κλιμάκια του SSM σε μια πιο δυναμική αντιμετώπιση του θέματος.