ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΑΣΩ: Υπερδιπλασιάστηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων το 2018

Ιασώ: Κάτω από 5% το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς - Κεντρική Εικόνα

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 2018 για τον όμιλο ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με την προηγούμενη χρήση, καθώς ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα της θυγατρικής «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ AE» μόνο για την περίοδο 1/1-5/4/2018, λόγω πώλησής της (5/4/2018), ενώ αντίστοιχα στη συγκριτική χρήση 2017 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της θυγατρικής για όλη τη χρήση.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε, το 2018, στα 99,25 εκατ. ευρώ έναντι 114,15 εκατ. ευρώ, το 2017, καταγράφοντας μείωση κατά 13,05%. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,45% και ανήλθαν στα 22,19 εκατ. ευρώ από 21,66 εκατ. ευρώ, το 2017, με το σχετικό περιθώριο να αυξάνεται στο 22,36% από 18,97%, την αμέσως προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,13% και ανήλθαν στα 25,70 εκατ. ευρώ από 24,68 εκατ. ευρώ, το 2017. Το σχετικό περιθώριο (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 25,89%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) κατέγραψαν άνοδο κατά 17,48%, διαμορφούμενα στα 17,54 εκατ. ευρώ από 14,93 εκατ. ευρώ, το 2017. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στα 19,67 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 217,26%, σε σχέση με τα 6,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2017. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 11,68 εκατ. ευρώ από 10,51 εκατ. ευρώ, το 2017, καταγράφοντας άνοδο κατά 11,13%.

Τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ διαμορφώθηκαν, ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw back, ανήλθε, το 2018, στα 71,26 εκατ. ευρώ έναντι 65,75 εκατ. ευρώ, το 2017, εμφανίζοντας άνοδο κατά 8,38%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 20,20 εκατ. ευρώ από 19,12 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 5.65%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,03% και ανήλθαν στα 23,18 εκατ. ευρώ από 20,69 εκατ. ευρώ, το 2017. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) παρουσίασαν άνοδο κατά 15,02%, διαμορφούμενα στα 18,38 εκατ. ευρώ από 15,98 εκατ. ευρώ, το 2017. Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές προ φόρων, ύψους 4,01 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 26,08 εκατ. ευρώ, ενώ εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους, ύψους 11,41 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 18,68 εκατ. ευρώ, το 2017.

Ο πρόεδρος του ομίλου Γ. Σταματίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2018, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα αποτελέσματα του 2018 επιβεβαιώνουν, για μία ακόμη φορά, τη δυναμική που διαθέτει ο όμιλος ΙΑΣΩ. Παρά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στα μεγέθη μας ο ΕΟΠΥΥ, επιβάλλοντας υψηλά ποσοστά περικοπών και εκπτώσεων (Rebate & Claw back), τα μεγέθη μας παρουσιάζουν σαφή βελτίωση σε σχέση με το 2017. Εξέλιξη που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι και το 2019 θα είναι μία θετική χρονιά για τον όμιλο ΙΑΣΩ.

Το 2018, καταφέραμε να διευρύνουμε τα περιθώρια κερδοφορίας, αυξάνοντας το μερίδιό μας στην αγορά, με αποτέλεσμα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη να υπερδιπλασιαστούν, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση της πώλησης του ΙΑΣΩ General. Ταυτόχρονα, ο καθαρός δανεισμός μας μειώθηκε σημαντικά στα 80 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Η ανοδική πορεία του ΙΑΣΩ είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Όλοι, από τη διοίκηση, το στελεχιακό δυναμικό, τους γιατρούς και τους εργαζόμενους, συνέβαλαν, ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, όπως, επίσης και τους πελάτες, που μας εμπιστεύτηκαν και να τους διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίες των εταιρειών του ομίλου μας θα συνεχίσουν να είναι υψηλού επιπέδου και να βελτιώνονται ακόμη περισσότερο».