ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνεργασία ΔΕΗ- Volterra στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων

Συνεργασία ΔΕΗ- Volterra στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων - Κεντρική Εικόνα

Σε συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 69,7 MW συμφώνησαν η ΔΕΗ ΔΕΗ+0,06% και η Volterra, θυγατρική του Ομίλου AVAX.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ (μέσω της ΔΕΗ-ΑΝ) θα εξαγοράσει το 45% των μετοχών δυο εταιρειών (SPV) της Volterra, που έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα η μία δυο αιολικά πάρκα στην Αιτωλοακαρνανία ισχύος 16 MW που ήδη λειτουργούν με FiP 98 €/MWh και η άλλη δυο αιολικά πάρκα στη Βοιωτία το ένα ισχύος 42,9 MW με FiP 98€/MWh και το άλλο 10,8 MW με FiP 56,45€/MWh, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα.

Η σύμπραξη αυτή όπως επισημαίνουν οι δύο εταιρείες έχει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, ενώ δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα και τις συνθήκες και για άλλες παρόμοιες μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ τους στον τομέα των ΑΠΕ.

«Η συγκεκριμένη επιχειρηματική πρωτοβουλία της σύμπραξης της ΔΕΗ με την εταιρεία Volterra εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της eπιχείρησης για ανάπτυξη των ΑΠΕ, και αποτελεί μια από τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν για την επίτευξη του στόχου για 15πλασιασμό της διαθέσιμης ισχύος της ΔΕΗ σε ΑΠΕ μέχρι το 2030, και για διαθέσιμη ισχύ 600 MW μέχρι το 2022» σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης.