ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Folli Follie δεν έχει δώσει όλα τα στοιχεία που ζητεί η PwC

Κατ’ αρχήν συμφωνία με τους ομολογιούχους ανακοίνωσε η Folli Follie - Κεντρική Εικόνα

Ένα μόλις τμήμα των ζητηθέντων στοιχείων, έχει παραδώσει η Folli Follie στην PwC, όπως παραδέχεται η εταιρεία, βάζοντας προσκόματα στον έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεών της για την διαχειριστική χρήση που έληξε 31/12/2017, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής της Folli Follie προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Παράλληλα, η εταιρεία ζητεί την χορήγηση παράτασης προθεσμίας προκειμένου να απαντήσει στο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τον διενεργούμενο έλεγχο.

Ειδικότερα, η Folli Follie ανταποκρινόμενη σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απέστειλε, χθες 15/4/2019, σχετική απάντηση.

Το περιεχόμενο της απαντητικής επιστολής έχει αυτούσια ως εξής:

«Άγιος Στέφανος, 15 Απριλίου 2019

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 1391/12.04.2019 Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμαστε στην υπ’ αριθμ. 1391/12-04-2019 επιστολή της Επιτροπής σας, με την οποία μας καλείτε όπως, έως σήμερα, προβούμε σε σχετική ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον διενεργούμενο εκ μέρους της ελεγκτικής εταιρείας PWC έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μας για την διαχειριστική χρήση που έληξε 31.12.2017.

Αναφορικά με τον έλεγχο της PWC και την επικείμενη αναμόρφωση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Επιτροπή σας ότι ο έλεγχος της PWC βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο, παρά τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο των ζητούμενων στοιχείων (πολλά εκ των οποίων αναφέρονται στο παρελθόν και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνου) και παρά τις ιδιαίτερες δυσχέρειες, λόγω της πολυπλοκότητας του Ομίλου, της δομής του και της αποχώρησης στελεχών, η Εταιρεία μας έχει μέχρι σήμερα παραδώσει προς την PWC τμήμα των ζητηθέντων στοιχείων.

Επιπρόσθετα, λόγω της αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας μας και μάλιστα του Προέδρου της, άρα και της ανάγκης ενδελεχούς ενημέρωσής των, είχε προγραμματισθεί συνάντηση την 22α Απριλίου 2019 με την PwC. Περαιτέρω η προγραμματισθείσα συνάντηση αυτή είχε σκοπό τη συνολική επισκόπηση της προόδου των εργασιών και την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Αναφορικά με το αίτημα της εν θέματι επιστολής της Επιτροπής σας, η Εταιρεία μας κρίνει ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση ακριβούς ημερομηνίας προς το επενδυτικό κοινό κατά την παρούσα φάση και δη, σήμερα, θα ήταν εξαιρετικά επισφαλής και θα μπορούσε, εφόσον θα συνιστά εκτίμηση και όχι βεβαιότητα, να παραπληροφορήσει το επενδυτικό κοινό.

Ενόψει των ανωτέρω, δια της παρούσης επιστολής μας, αιτούμεθα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την 24/04/2019, προκειμένου η Εταιρεία μας να ανταποκριθεί προσηκόντως στο αίτημα της Επιτροπής σας, όπως αυτό διατυπώνεται στην εν θέματι επιστολή της».