ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ιntrasoft εγκαινίασε μεγάλο έργο στο τελωνείο Βόρειας Μακεδονίας

Συνεργασία της Intrasoft International με την start-up Incelligent - Κεντρική Εικόνα

Την επιτυχή έναρξη της πιλοτικής φάσης του CDEPS (Τελωνειακό Σύστημα Επεξεργασίας Δηλώσεων και Ειδικών Φόρων) για την τελωνειακή διοίκηση (CARM) της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε η Intrasoft International.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πιλοτική φάση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο, με την πλήρη λειτουργία του συστήματος να αναμένεται στα μέσα του 2019.

Το CDEPS, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αποτελεί νέας γενιάς e-customs σύστημα που ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες της CARM. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, διευκολύνει την ταχύτερη ροή αγαθών παρέχοντας γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται λειτουργική σταθερότητα διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία συναλλαγών γίνεται πιο αποδοτική από πλευράς χρόνου και κόστους.