ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση τζίρου και κερδών παρουσίασε η ΕΛΤΟΝ το 2018

Αύξηση τζίρου και κερδών παρουσίασε η ΕΛΤΟΝ το 2018	 - Κεντρική Εικόνα

Σε 132,7 εκατ. ευρώ ανάλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ στη χρήση του 2018 έναντι 126,9 εκατ. ευρώ το 2017 σημειώνοντας αύξηση 4,56%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 85,68 εκατ. ευρώ από 79,25 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην εταιρεία όσο και στον όμιλο ΕΛΤΟΝ καταγράφοντας ποσοστά 15,79% και 15,58% αντίστοιχα (το 2017 ήταν 16,30% στην εταιρεία και 16,25% στον όμιλο). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 7,26 εκατ. ευρώ από 6,74 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 7,72%.

Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2018 σε 6,01 εκατ. ευρώ από 4,37 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 37,42%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 4,74 εκατ. ευρώ από 3,01 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 57,56%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 5,11 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,32% έναντι των 4,60 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017. Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,28 εκατ. ευρώ από 2,07 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας αύξηση 58,00%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του ομίλου στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε 3,49 εκατ. ευρώ από 3,36 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 4%.