ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Παραμένει υψηλό το ποσοστό ανεργίας, δεν αρκεί ο τουρισμός

Eurobank: Παραμένει υψηλό το ποσοστό ανεργίας, δεν αρκεί ο τουρισμός - Κεντρική Εικόνα

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα αυξήθηκε οριακά στο 18,5% του εργατικού δυναμικού (4.706,8 χιλ άτομα) τον Ιανουάριο 2019 από το αναθεωρημένο προς τα πάνω 18,4% του Δεκεμβρίου 2018 (αρχική εκτίμηση στο 18,0%).

Όπως αναφέρουν αναλυτές στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Eurobank, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, η πτώση του ποσοστού ανεργίας διαμορφώθηκε στις -2,0 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ). Ο εν λόγω ρυθμός μεταβολής είναι ταχύτερος – σε απόλυτα μεγέθη – από τον αντίστοιχο μέσο όρο των τελευταίων 59 μηνών (-1,7 ΠΜ), δηλαδή της περιόδου που καταγράφεται συνεχής ετήσια μείωση του ποσοστού ανεργίας.

Τέλος, σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό του 27,8% τον Σεπτέμβριο 2013, η συνολική συρρίκνωση του λόγου των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα ανέρχεται στις -9,2 ΠΜ. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ερμηνεύεται κυρίως από δύο παράγοντες. Αρχικά ήταν η επίδραση από τις μεταρρυθμίσεις στην εγχώρια αγορά εργασίας (μείωση του βαθμού δυσκαμψίας στη συγκεκριμένη αγορά), παράλληλα με την επιβράδυνση της ύφεσης και τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Στη συνέχεια τη σκυτάλη παρέλαβε η αύξηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας συνοδευόμενη και από τις μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος.

Τους τελευταίους 64 μήνες, ήτοι από το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι σήμερα, η μέση μηνιαία μεταβολή του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα (-0,14 ΠΜ) παρουσιάζει διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Επί παραδείγματι, η μέση μηνιαία πτώση επιταχύνεται στο 2ο τρίμηνο και επιβραδύνεται σημαντικά από το τέλος του 3ου τρίμηνου και έπειτα (εξαίρεση αποτελεί ο μήνας Δεκέμβριος). Αν και οι συγκεκριμένες χρονολογικές σειρές είναι εποχικά διορθωμένες και το δείγμα είναι σχετικά μικρό, η προαναφερθείσα κυκλικότητα δύναται να συνδεθεί με την άνθηση που παρουσιάζει η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται από τα στοιχεία της απασχόλησης. Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, η τουριστική βιομηχανία καταλαμβάνει την 1η θέση στη συνολική αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία 5 χρόνια (2013-2015). Ο αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο του τουρισμού αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 37,9, 28,4, 15,6, 9,5 και 11,0 χιλ άτομα το 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα (σωρευτική αύξηση 2013-2018: 102,5 χιλ άτομα).

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τις παραπάνω παρατηρήσεις, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης στην τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα βαίνει μειούμενη (μείωση του αριθμητή και αύξηση του παρονομαστή). Συνεπώς, η περαιτέρω πτώση του ποσοστού ανεργίας προϋποθέτει την ενίσχυση της απασχόλησης και σε άλλους κλάδους της οικονομίας πέραν του τουρισμού.

Εν κατακλείδι, η στασιμότητα που παρουσίασε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες του 2018 και στην αρχή του τρέχοντος έτους, οφείλεται σε έναν βαθμό στην κυκλικότητα - επί μιας σταθερής καθοδικής τάσης – που εμφανίζει η συγκεκριμένη μεταβλητή τα τελευταία χρόνια.