ΕΛΛAΔΑ

Σε διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΗΠΑ: Επ’ αόριστον η κράτηση των οικογενειών μεταναστών με παιδιά - Κεντρική Εικόνα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα, το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ).

Το νομοσχέδιο αφορά στην αναδιοργάνωση και τις αρμοδιότητες των τμημάτων που υπάγονται στην ΥΠΥΤ. Η υπηρεσία θα είναι και πάλι αυτοτελής και θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, προκειμένου, όπως είχε αναφέρει ο, Δημήτρης Βίτσας ήδη από τον Νοέμβριο του 2018 προαναγγέλλοντας το νομοσχέδιο, να λυθούν ζητήματα για τη λειτουργία της.

Επίσης, με το νομοσχέδιο γίνεται εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στην ελληνική επικράτεια και τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και των μελών της οικογένειάς τους για τους σκοπούς της έρευνας, των σπουδών, της πρακτικής άσκησης ή της εθελοντικής υπηρεσίας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 24 Απριλίου.