ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρνητικός στην αύξηση του βασικού μισθού ένας στους τρεις CEO στην Ελλάδα

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ποιοι θα έχουν ακόμα μικρότερο ποσοστό επιστροφής - Κεντρική Εικόνα

Στις 156 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index), το 1ο τρίμηνο του 2019, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 3.020 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), σε συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 15/03/2019 μέχρι 31/03/2019.

Το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) σημείωσε νέα μείωση και διαμορφώθηκε στις 156 μονάδες έναντι 159 το προηγούμενο τρίμηνο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η πτώση του δείκτη αποτυπώνει το κλίμα αβεβαιότητας μεταξύ των CEOs σχετικά με την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, η οποία, μετά την τυπική έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, βρίσκεται ουσιαστικά σε στασιμότητα, λόγω και των επικείμενων εκλογών, χωρίς να έχει προχωρήσει σε αλλαγές που απαιτούνται τόσο για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όσο και για την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που εμφανίζονται στο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον». Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει πτώση του δείκτη στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και άνοδο στις πολύ μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε νέα πτώση και διαμορφώθηκε στις 149 μονάδες έναντι 153, το προηγούμενο τρίμηνο. Παρόμοια και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) κατέγραψε μείωση στις 162 μονάδες έναντι 165 του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 1ο τρίμηνο του 2019:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε νέα κάθοδο και διαμορφώθηκε στις 208 μονάδες έναντι 211, το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε στο 32%. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 56% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με ένα έτος πριν. Αντίθετα, ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά βελτιώθηκε στις 203 μονάδες έναντι 196 μονάδων, το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε στο 41%, ενώ για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 62%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε νέα πτώση στις 172 μονάδες έναντι 184, το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν ανήλθε στο 25%, ποσοστό που αυξάνεται στο 44% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης μειώθηκε στις 178 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε έναν χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε στο 36%, ποσοστό που αυξάνεται στο 56% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών μειώθηκε στις 126 μονάδες έναντι 129 μονάδων, το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε στο 51%, ποσοστό που αυξάνεται στο 67% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 64% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε και αυτός πτώση στις 144 μονάδες έναντι 153, το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκά βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε στο 55%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 69%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε κάμψη στις 125 μονάδες έναντι 129, το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε στο 30%, ποσοστό που αυξάνεται στο 38% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών μειώθηκε και διαμορφώθηκε στις 142 μονάδες έναντι 144, το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε στο 35%, ποσοστό που αυξάνεται στο 49% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε άνοδο στις 115 μονάδες έναντι 112, το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε στο 42%, ποσοστό το οποίο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι υψηλότερο και ανήλθε στο 63%. Εκτός από την τρέχουσα απασχόληση και ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε άνοδο στις 146 μονάδες έναντι 144 μονάδων, το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη ένα έτος μετά διαμορφώθηκε στο 38%, ποσοστό που αυξάνεται στο 52% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν τη γνώμη τους για την πρόσφατη αύξηση του βασικού ημερομίσθιου και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ένας στους τρεις CEOs θεωρεί ότι το μέτρο αυτό θα έχει αρνητική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα και μόνο το 8% πιστεύει αντίθετα ότι η επίδραση θα είναι θετική. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μερίδιο των CEOs (έξι στους δέκα) θεωρούν ότι η εφαρμογή του μέτρου θα έχει ουδέτερη επίδραση στην ανταγωνιστικότητα. Οι CEOs ερωτήθηκαν, επίσης, για το αν η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, μετά την πρόσφατη αναβάθμισή της από τον οίκο Moody’s. Έξι στους δέκα CEOs συμφωνούν κατά ένα μέρος, ενώ μόνο το 7% θεωρεί ότι πράγματι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία. Οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται σημαντικά έναντι των υπολοίπων, δηλώνοντας σε ποσοστό 14% ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Αντίθετα, το 36% των CEOs δηλώνει τη διαφωνία του με την άποψη ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά.

Παράλληλα, ένας στους δύο CEOs εκφράζει τη γνώμη ότι ο βαθμός ευελιξίας της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα είναι μέτριος, ενώ το 42% θεωρεί ότι η ευελιξία είναι χαμηλή. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή ευελιξία είναι μόλις 6%.

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 1ο τρίμηνο του 2019 συνέχισε την καθοδική πορεία του και μειώθηκε στις 156 μονάδες έναντι 159 του προηγούμενου τριμήνου. Η εξέλιξη του δείκτη τα δύο τελευταία τρίμηνα ενσωματώνει την αίσθηση των CEOs ότι απουσιάζει η αναπτυξιακή δυναμική στην ελληνική οικονομία που οφείλεται τόσο στην προεκλογική περίοδο, όσο και σε άλλους παράγοντες, όπως η υστέρηση στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και το χαμηλότερο από το απαιτούμενο επίπεδο των επενδυτικών δαπανών. Παράλληλα, οι CEOs είναι συγκρατημένοι στην αξιολόγηση της αύξησης του κατώτερου ημερομίσθιου, αφού μόνο το 1/3 εκφράζει σαφώς την άποψη ότι θα έχει αρνητική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα. Επίσης, το 1/3 των CEOs δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν έχει εισέλθει ακόμα σε αναπτυξιακή τροχιά, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αξιολογεί ως μέτρια ή χαμηλή την ευελιξία στην αγορά εργασίας» δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΣΕ Βασίλης Ραμπάτ.