ΑΓΟΡΕΣ

Σημαντική πτώση επιτοκίου στην έκδοση τρίμηνων εντόκων

ΟΔΔΗΧ: Στο όριο αρνητικού επιτοκίου η άντληση 812,5 εκατ. ευρώ μέσω ετήσιοου έντοκου γραμματίου - Κεντρική Εικόνα

Το επιτόκιο στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων διαμορφώθηκε σε 0,35% και ήταν μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση όταν είχε ανέλθει στο 0,50%.

Κατά τη σημερινή έκδοση ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους συγκέντρωσε 813 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,26 φορές έναντι 2,11 της προηγούμενης.