ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση επιτοκίου για τις οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες

ΤτΕ: Στο 0,58% το μέσο επιτόκιο στις προθεσμιακές καταθέσεις ως 1 έτους - Κεντρική Εικόνα

Ενιαίος τρόπος υπολογισμού του οφειλόμενου, από το Δημόσιο, τόκου (νόμιμου και υπερημερίας) για τις οφειλές του προς ιδιώτες ανεξάρτητα από την αιτία τους, καθιερώνεται με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό.

Συγκεκριμένα, νομοθετική διάταξη που προώθησε η κυβέρνηση στη Βουλή προβλέπει τη μείωση του επιτοκίου με το οποίο θα επιβαρύνεται το δημόσιο για τη μη έγκαιρη απόδοση των οφειλομένων.

Παράλληλα, ο τόκος μειώνεται από το 6% - στο οποίο ανέρχεται σήμερα - στο 3%, καθώς όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου « εκτός του γεγονότος ότι κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό για τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες, δεν προσαρμόζεται στο εκάστοτε δημοσιονομικό περιβάλλον με αποτέλεσμα τη σοβαρή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού  λαμβανομένου υπόψη και του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης».

   Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή «καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και βαθμό υποθέσεις για το μέρος κατά το οποίο οι αξιώσεις των ιδιωτών για τόκο ανάγονται και υπολογίζονται σε χρόνο μετά την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου». Από τη ρύθμιση θα προκύψει δημοσιονομικό όφελος το οποίο όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σημειώνεται.