ΕΛΛAΔΑ

Νέος κύκλος σεμιναρίων για οικονομικό έγκλημα και έγκλημα διαφθοράς

Νέος κύκλος σεμιναρίων για οικονομικό έγκλημα και έγκλημα διαφθοράς - Κεντρική Εικόνα

Κύκλο σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα διοργανώνει η γενική γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς ανταποκρινόμενη στις ανάγκες για συνεχή επιμόρφωση σε ό,τι αφορά στα θέματα οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς.

Η εκπαιδευτική δράση η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Φινλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο HAUS και την Υπηρεσία Στήριξης Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS), απευθύνεται στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς καθώς και στα ελεγκτικά σώματα.

Μετά την ανταπόκριση των συμμετεχόντων του πρώτου σεμιναρίου που διεξήχθη στην Αθήνα, ακολουθούν στην Πάτρα στις 11 και 12 Απριλίου, (αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου) και στα Χανιά στις 16 και 17 Απριλίου, ενώ προγραμματίζονται και τα επόμενα σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Κομοτηνή και Ρόδο.

Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι τα εξής:

1) Ανακριτική διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς και η στρατηγική της έρευνας.

2) Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και επεξεργασία αυτών κατά τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς. - Χρήση των ειδικών ανακριτικών πράξεων των άρθρων 253Α και 253 Β ΚΠΔ στα ανωτέρω εγκλήματα. - Χειρισμός ποινικών ερευνών αδικημάτων φοροδιαφυγής προσώπων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φοροδιαφυγόντων.

3) Bitcoin και ο ρόλος αυτού στη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς.

4) Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που πηγάζουν από εγκληματικές δραστηριότητες.