ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε διαβούλευση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι δεσμεύσεις της Άργος ΑΕ

Επ. Ανταγωνισμού: Στις 7 Μαϊου η συζήτηση για την Αργος ΑΕ - Κεντρική Εικόνα

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 02.04.2019, αποφασίστηκε να διενεργηθεί δημόσια διαβούλευση με φορείς της αγοράς και με ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων της εταιρείας «Άργος ΑΕ». 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής, στην ίδια συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου, αποφασίστηκε ότι στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, είτε με πρωτοβουλία της επιτροπής, είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων μερών. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των θέσεων των ενδιαφερομένων μερών, προσδιορίστηκε η 16η Απριλίου 2019.

Περισσότερες λεπτομέρειες, τόσο για τις προτεινόμενες δεσμεύσεις, όσο και για την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, αναφέρονται στην προηγούμενη ανακοίνωση της επιτροπής.