ΔΙΕΘΝΗ

Χαρακτηριστικά «φορολογικού παράδεισου» βλέπει στην Κύπρο το Ευρωκοινοβούλιο

Καταδίκη της τουρκικής εισβολής στη Συρία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Κεντρική Εικόνα

Στη διαπίστωση ότι η Κύπρος μαζί με άλλες έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «φορολογικών παραδείσων» και διευκολύνουν επιθετικές πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού, κατέληξε το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο υιοθέτησε την Τρίτη λεπτομερές σχέδιο για ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης, καθώς και για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.

Εντός του σχεδίου γίνεται λεπτομερής αναφορά στα τα προγράμματα «χρυσής βίζας» και διαβατηρίων για επενδυτές της Κύπρου και της Μάλτας.

Η προετοιμασία των προτάσεων, που υιοθετήθηκαν, όπως μεταδίδει η κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος, με 505 ψήφους υπέρ, 63 κατά και 87 αποχές, κράτησε πάνω από ένα χρόνο και πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Επιτροπή για το Οικονομικό Έγκλημα, τη Φοροδιαφυγή και τη Φοροαποφυγή ΤΑΧ3.

Οι συστάσεις της επιτροπής καλύπτουν σειρά ζητημάτων, από την αναθεώρηση του συστήματος αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής (κυρίως μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης της συνεργασίας σε όλους τους τομείς μεταξύ των πολυάριθμων εμπλεκόμενων αρχών) μέχρι τη σύσταση νέων οργάνων σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο.
Η μακρά λίστα ευρημάτων και συστάσεων περιλαμβάνει:

  • κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει να ετοιμάζει άμεσα πρόταση για μια ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία και μια μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών της ΕΕ
  • πρόταση για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού εναντίον του «ξεπλύματος χρήματος»
  • παρότρυνση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου φορολογικού οργάνου στο πλαίσιο του ΟΗΕ
  • έντονη ανησυχία για τη γενικότερη έλλειψη πολιτικής βούλησης από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του οικονομικού εγκλήματος
  • τη διαπίστωση ότι επτά χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ολλανδία) παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «φορολογικών παραδείσων» και διευκολύνουν επιθετικές πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού
  • ανησυχία για τα προγράμματα «χρυσής βίζας» και διαβατηρίων για επενδυτές, τα οποία πρέπει να καταργηθούν σταδιακά, με ειδική αναφορά στα προγράμματα της Μάλτας και της Κύπρου λόγω των αδύναμων μηχανισμών δέουσας επιμέλειάς τους
  • τη διαπίστωση ότι τα εμπορικά συστήματα αρμπιτράζ μερισμάτων («CumEx») μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με πολυμερείς, αντί για διμερείς, φορολογικές συμβάσεις
  • προτάσεις για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και ερευνητών δημοσιογράφων οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύονται, καθώς και τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την αρωγή των ερευνητών δημοσιογράφων
  • Ο πρόεδρος της επιτροπής ΤΑΧ3, Petr Ježek  (Φιλελεύθεροι, Τσεχία), δήλωσε: «Τα κράτη μέλη δεν προσπαθούν αρκετά και σε επίπεδο ΕΕ το Συμβούλιο είναι ξεκάθαρο ο πιο αδύναμος κρίκος. Χωρίς πολιτική βούληση δε μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Οι Ευρωπαίοι δικαιούνται καλύτερη αντιμετώπιση από αυτή».

Ο συνεισηγητής Luděk Niedermayer (ΕΛΚ, Τσεχία), είπε: «Πρέπει να ληφθούν μέτρα σχετικά με την αυξανόμενη διασύνδεση των οικονομιών μας καθώς και με την ψηφιοποίησή τους, καθώς αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν τη φορολογία. Θα πρέπει ωστόσο πολλοί τομείς αρμοδιότητας για τη φορολογία να παραμείνουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, ενώ οι συνεπείς φορολογούμενοι δε γίνεται να αντιμετωπίζουν περισσότερα γραφειοκρατικά εμπόδια».

Ο συνεισηγητής Jeppe Kofod (Σοσιαλιστές, Δανία), δήλωσε: «Αυτή η έκθεση είναι το αποτέλεσμα της πιο ενδελεχούς δουλειάς που έχει κάνει ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον φορά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Εντός της ευρωπαϊκής αγοράς χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο επίπεδο εταιρικής φορολόγησης, το τέλος του φορολογικού ανταγωνισμού και περισσότερα εμπόδια για την εισροή ‘βρώμικου χρήματος’».