ΔΙΕΘΝΗ

Συστημικό κίνδυνο από την χαμηλή κερδοφορία προβλέπει η UBS

Συστημικό κίνδυνο από την χαμηλή κερδοφορία προβλέπει η UBS - Κεντρική Εικόνα

Τέλος το φθηνό χρέος και η άφθονη ρευστότητα εκτιμά η UBS και αυτό θα καταστήσει πιο δύσκολη τη χρήση της πίστωσης για την ενίσχυση των εταιρικών κερδών.

Η μείωση της κερδοφορίας οδηγεί επίσης και σε μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τις μετοχές, οδηγώντας με τη σειρά της είτε σε ένα νέο χρηματιστηριακό κραχ είτε σε μία διόρθωση στην αγορά.

Σύμφωνα με την UBS, το 77% των χρηματιστηριακών κραχ οδηγούνται από τις ανακοινώσεις των εταιρικών κερδών και οι περισσότερες εταιρείες πιθανόν να απογοητεύσουν την αγορά στο επόμενο διάστημα.

«Πιστεύουμε ότι είμαστε μάρτυρες του τέλους του πιστωτικού κύκλου. Ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας είναι επίπεδος και ο αντίκτυπος της χρηματιστηριακής αγοράς έχει αυξηθεί», σημειώνει η τράπεζα, τονίζοντας παράλληλα ότι ο συστημικός κίνδυνος είναι αυξημένος και η αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής έχει χτυπήσει ιστορικά υψηλά.

Οι χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων καθώς και τα χαμηλά επιτόκια, κατά την UBS, έχουν ωθήσει τους επενδυτές προς τις μετοχές το τελευταίο διάστημα, για αναζήτηση αποδόσεων. Αλλά αυτό έχει οδηγήσει σε στρέβλωση του τρόπου που το ρίσκο αποτιμάται στις μετοχές.

«Οι μετοχές διαπραγματεύονται με πολύ υψηλούς δείκτες αποτίμησης, πράγμα που είναι λογικό δεδομένου του επιπέδου των αποδόσεων των ομολόγων, ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να αποτιμά το επίπεδο του μακροοικονομικού κινδύνου που υπάρχει στην αγορά», υπογραμμίζει η UBS.

«Σε έναν κόσμο αυξημένου μακροοικονομικού και συστημικού κινδύνου καθώς και αυξημένου κινδύνου γύρω από την οικονομική πολιτική, θα πρέπει να αναμένονται υψηλότερα επίπεδα μεταβλητότητας στη χρηματιστηριακή αγορά», όπως σημειώνει στο note προς τους πελάτες της.

Όπως επισημαίνει, η αβεβαιότητα της οικονομικής πολιτικής έχει εκτοξευτεί φέτος, με πολιτικές κρίσεις στη Βρετανία και την Ευρώπη, καθώς και μια ανώμαλη εξισορρόπηση της κινεζικής οικονομίας μακριά από τον μεταποιητικό κλάδο και προς τον κλάδο των υπηρεσιών.