ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εναλλακτικές για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων εξετάζει η MIG

Εναλλακτικές για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων εξετάζει η MIG - Κεντρική Εικόνα

Εναλλακτικές για την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων εξετάζει η Marfin Investment Group ΑΕ. Συγκεκριμένα, η εταιρεία με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με την διάθεση συμμετοχών της, ανακοίνωσε ότι εξετάζει διάφορες εναλλακτικές για την αναδιάρθρωση ή/και τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων μέσω και της πώλησης μετοχικών συμμετοχών της σε ενδιαφερόμενους επενδυτές που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι η εταιρεία θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.