ΑΓΟΡΕΣ

Απάντηση της Attica Group σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Attica: «Σαλπάρει» με ομόλογα €170 εκατ. και επιτόκιο περί του 3% - Κεντρική Εικόνα

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσίευμα του τύπου που αναφέρεται σε «συμφωνία για την πώληση του ακτοπλοϊκού στόλου της Attica Group», η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ενημερώνει ότι συμφωνίες με αντικείμενο τις εκδομένες μετοχές της Εταιρίας αφορούν τους μετόχους, οι οποίοι προβαίνουν στις προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό κάθε φορά που συντρέχει περίπτωση.