ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομοθετική ρύθμιση για επιχειρήσεις που ζημιώθηκαν από τη «Μαρινόπουλος» ζητεί ο Μίχαλος

Μίχαλος: Οι πολίτες συνειδητά αγοράζουν προϊόντα - απομιμήσεις - Κεντρική Εικόνα

Επιστολές στον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μίχαλος, με αφορμή απόφαση του ΣτΕ, η οποία δικαιώνει τις επιχειρήσεις που είχαν προσφύγει, κάνοντας αποδεκτό το αίτημα συμψηφισμού του ΦΠΑ που αφορούσε διαγραφείσες απαιτήσεις εταιρειών, οι οποίες υπήρξαν προμηθευτές του Μαρινόπουλου.

Ο κ. Μίχαλος ζητεί την έκδοση απόφασης που να δικαιώνει στο σύνολό τους αυτές τις επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα αρμόδια όργανα και στη Δικαιοσύνη.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Μίχαλου:

«Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 355/2019 που εκδίκασε προσφυγή Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία αφορούσε τη μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή (περίπτωση Μαρινόπουλου), θα θέλαμε να επανεξετάσετε το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά χιλιάδες προμηθευτές της εν λόγω εταιρείας.

Με την προαναφερόμενη απόφασή του, το ΣτΕ δικαιώνει τις επιχειρήσεις που είχαν προσφύγει, κάνοντας δεκτό το αίτημά τους για συμψηφισμό ή επιστροφή του ΦΠΑ, ο οποίος αφορούσε διαγραφείσες απαιτήσεις εταιριών που υπήρξαν προμηθευτές του Μαρινόπουλου, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης που επιτεύχθηκε (κούρεμα οφειλών της Μαρινόπουλος).

Στη συγκεκριμένη δίκη, το ΣτΕ εξέτασε την υπόθεση εταιρείας, η οποία ζήτησε από τη ΔΟΥ την αναγνώριση του δικαιώματός της να προβεί σε μείωση της βάσης επιβολής του φόρου κατ' εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 90 παρ. 1 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και τη νομιμότοκη επιστροφή του αναλογούντος φόρου ως αχρεωστήτως αποδοθέντος, λόγω της οριστικής διαγραφής των απαιτήσεών της στο πλαίσιο συμφωνίας εξυγίανσης των οφειλετών της.

Αυτό πού έχει σημασία είναι ότι το δικαστήριο:

- Δέχεται τις παρεμβάσεις.

Ακυρώνει τη σιωπηρή απόρριψη της ……………………….. ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ενσωματώθηκε η σιωπηρή απόρριψη από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ………………………. επιφύλαξης της προσφεύγουσας επί της ……………………… δήλωσης ΦΠΑ, φορολογικής περιόδου μηνός ………………, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

- Δέχεται την ανωτέρω επιφύλαξη.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό, προκειμένου ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής να ικανοποιήσει το αίτημα περί μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου της προσφεύγουσας, να προβεί σε νέα εκκαθάριση του οφειλομένου απ' αυτήν ποσού φόρου και να της επιστρέψει το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο, νομιμοτόκως, από την υποβολή της επιφύλαξης.

Έτσι, πλέον, θεωρείται πως είναι δυνατόν να επιστραφεί ο ΦΠΑ στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαστική επικύρωση συμφωνίας πιστωτών και επιχείρησης για διαγραφή χρεών, που συμπεριλαμβάνει ποσά ΦΠΑ που είχαν αποδοθεί στο Δημόσιο, ενώ δεν είχαν καταβληθεί στον προμηθευτή.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την επιφύλαξη της προσφεύγουσας εταιρείας και ανέπεμψε την υπόθεση στην εφορία, ώστε να προβεί σε νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου απ' αυτήν ποσού ΦΠΑ και να της επιστρέψει το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο, νομιμοτόκως, από την υποβολή της επιφύλαξης.

Θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για την έκδοση απόφασής σας που να δικαιώνει στο σύνολό τους όλες τις επιχειρήσεις είτε έχουν κάνει είτε δεν έχουν κάνει προσφυγές. Είναι στο χέρι σας να αποκαταστήσετε μια αδικία εις βάρος χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες πλήρωσαν χωρίς λόγο ΦΠΑ για ποσά τιμολογίων που δεν εισέπραξαν ποτέ.

Πρέπει με τις αποφάσεις σας να απαλλάξετε από τις διαδικασίες δικαστικών διεκδικήσεων τις επιχειρήσεις, που σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρυνθούν με σοβαρά έξοδα και χρονοβόρες διαδικασίες. Και κυρίως θα πρέπει με τις αποφάσεις σας να μην υπάρξει παραγραφή του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ.

Είναι ορθό να δικαιωθούν όλοι όσοι ανήκουν στην προαναφερόμενη κατηγορία, με την απόφαση του ΣτΕ, και χωρίς καμία άλλη εκ μέρους τους ενέργεια».