ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πώς η Coca Cola κέρδισε από το «κούρεμα» στον Μαρινόπουλο

Coca Cola HBC: Aύξηση εσόδων και όγκου πωλήσεων το α’ εξάμηνο - Κεντρική Εικόνα

Η... πρόνοια του νομοθέτη και συγκεκριμένα όπως αυτή αποτυπώνεται στην παράγραφο 5α του άρθρου 19 του ν. 2859/2000, ήταν αυτή που κατά κύριο λόγο «βάρυνε» στη δικαίωση της Coca-Cola 3Ε Ελλάδος, η οποία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η προσφυγή αφορούσε τη διεκδίκηση επιστροφής του 50% του ΦΠΑ που η εταιρεία κατέβαλε στο Δημόσιο, για τιμολόγια που εξέδωσε για τη Μαρινόπουλος αλλά τελικά, λόγω του σχεδίου εξυγίανσης και του κουρέματος που προέβλεπε, τα εξοφλήθηκε στο μισό της συνολικής αξίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το ίδιο υπέστη το σύνολο των προμηθευτών της Μαρινόπουλος, οι οποίοι ενώ είχαν εκδώσει τιμολόγια με το σύνολο των ποσών των πωλούμενων προϊόντων και του αναλογούντος ΦΠΑ, με την απόκτησή της από τις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης πληρώθηκαν στο 50%, όπως προέβλεπε το σχέδιο εξυγίανσης. Ωστόσο ο ΦΠΑ κατεβλήθη από τις επιχειρήσεις στο 100% της αξίας των τιμολογίων, καθώς η ΑΑΔΕ αρνούνταν να αποδεχτεί και το «κούρεμα» του μη εισπραχθέντος ΦΠΑ.

Παρότι στις 28/4/2017 η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ για το συγκεκριμένο θέμα, το δημόσιο αρνήθηκε την προσφυγή της, με αποτέλεσμα η δικαστική οδός να είναι μονόδρομος.

Το θέμα έφθασε στο ΣτΕ, το οποίο με την απόφαση 355/2019 δικαιώνει την εταιρεία και αναπέμπει την υπόθεση στη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, «προκειμένου ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής να ικανοποιήσει το αίτημα περί μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου της προσφεύγουσας, να προβεί σε νέα εκκαθάριση του οφειλομένου απ' αυτήν ποσού φόρου και να της επιστρέψει το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο, νομιμοτόκως, από την υποβολή της επιφύλαξης». Παράλληλα, επιβάλλει στο δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της προσφεύγουσας, η οποία ανέρχεται σε 920 ευρώ.

Απόφαση-πιλότος

Βάσει της απόφασης του ΣτΕ, είναι προφανές ότι το δημόσιο θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως στην Coca-Cola 3Ε Ελλάδος το ποσό του ΦΠΑ που κατέβαλε (στο δημόσιο) αλλά δεν εισέπραξε από τον λιανέμπορο. Ωστόσο η απόφαση αυτή δεν αφορά πλέον μόνο τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά όλες τις άλλες επιχειρήσεις που έχουν προσφύγει δικαστικώς, ζητώντας την επιστροφή του ΦΠΑ. Μάλιστα στη δίκη, έκαναν αυτοτελείς παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές από το ΣτΕ και άλλες 16 εταιρείες, μεταξύ των οποίων η ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΓΕΚ 0,00%, η Chipita, η ΝΙΚΑΣ, η γαλακτοκομική Όλυμπος, η Mondelez, η Septona κ.ο.κ. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι διάδικοι με το δημόσιο για το ίδιο θέμα και συνεπώς, τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να λάβουν υπόψη την απόφαση του ΣτΕ.

Πέραν όμως αυτών, πλέον τη δυνατότητα επιστροφής του ΦΠΑ θα έχουν και λοιποί προμηθευτές της πρώην Μαρινόπουλος, οι οποίοι υπέστησαν το κούρεμα του 50%. Αρκεί βέβαια να προσφύγουν δικαστικώς ή αν υπάρξει σχετική -πολιτική- απόφαση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ. Η απόφαση του ΣτΕ έχει ήδη κοινοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, στελέχη της οποίας, όπως ανέφεραν στο Euro2day.gr, «την εξετάζουν». 

Η νομολογία

Όπως προαναφέρθηκε, κυρίαρχη βαρύτητα στη λήψη της απόφασης είχε η παράγραφος 5α του άρθρου 19 του ν. 2859/2000 (Κώδικα ΦΠΑ), η οποία ορίζει τα εξής: Η φορολογητέα αξία μειώνεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος, εφόσον μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46α του Ν. 1892/1990.

Πηγή euro2day.gr