ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι προβλέπει το ενεργειακό νομοσχέδιο-σκούπα που έρχεται αύριο στην βουλή

Τι προβλέπει το ενεργειακό νομοσχέδιο-σκούπα που έρχεται αύριο στην βουλή - Κεντρική Εικόνα

Αύριο κατατίθεται στη βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ το οποίο θα αφορά στις ρυθμίσεις για τη γεωθερμία, θα περιλαμβάνει ωστόσο και άλλες παρεμβάσεις με σημαντικότερες εκείνες που αφορούν στο διαχωρισμό της ΔΕΠΑ για να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση, το ΙΓΜΕ καθώς και άλλα θέματα ενέργειας και χωροταξίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το capital.gr, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΠΑ καθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής προμήθειας εμπορίας αερίου από τις δραστηριότητες των δικτύων. Αυτό γίνεται γιατί στην αποκρατικοποίηση το κομμάτι της εμπορίας θα διατεθεί σε επενδυτή με πλειοψηφικό πακέτο ενώ στα δίκτυα το δημόσιο θα διατηρήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο.

Έτσι όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο το μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ θα ανήκουν άμεσα και έμμεσα κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο (51%) με ρητή μνεία ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου επί των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ δεν δύναται να κατέλθει του 51% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ. 

Αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ, προβλέπεται η πώληση και μεταβίβαση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ο μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ προβλέπει:
• την απορρόφηση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ από την τελευταία
• τη σύσταση νέας εταιρείας, 100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ, η οποία θα δραστηριοποιείται στα διεθνή έργα και στην οποία θα εισφερθεί η υφιστάμενη συμμετοχή της ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ στην ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ, 
• τη μετονομασία της υφιστάμενης ΔΕΠΑ ΑΕ σε ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ και η απορρόφηση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ από την τελευταία. 

Για το διαγωνισμό που θα γίνει από το ΤΑΙΠΕΔ προβλέπεται η πώληση του 50% συν μία μετοχή ενώ οι υπόλοιπες μετοχές θα περιέλθουν στο δημόσιο άνευ ανταλλάγματος.

Γεωθερμία

Με το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές, γίνεται ευέλικτο ώστε να απελευθερώνεται το γεωθερμικό δυναμικό στο τοπικό παραγωγικό δυναμικό και θέτει αυστηρούς κανόνες ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές εμπειρίες προηγούμενων ετών και να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες για την αξιοποίηση αυτής της μορφής ΑΠΕ. 

Περιλαμβάνονται διατάξεις για την απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη πεδίων με θερμοκρασία έως 90 βαθμούς Κελσίου για την αξιοποίησή τους για άμεσες χρήσεις

Ενέργεια - Χωροταξία

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τις οικοδομικές άδειες των αιολικών, την χρήση ενεργειακού συμψηφισμού από ΟΤΑ α και β βαθμού, τα φωτοβολταϊκά και τις ενεργειακές κοινότητες, τα παρατηρητήρια υδρογονανθράκων, ενώ εξειδικεύεται η ρύθμιση για απαγόρευση των σχιστολιθικών. Τέλος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις χωροταξίας για το κτηματολόγιο και πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις οριογραμμές ρευμάτων και τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων.