ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρή πτώση της ανεργίας για τον Φεβρουάριο

Μικρή πτώση της ανεργίας για τον Φεβρουάριο - Κεντρική Εικόνα

Πτώση εμφάνισε τον Φεβρουάριο του 2016 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 24,2% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 25,8% τον Φεβρουάριο του 2015 και του 24,4% τον Ιανουάριο του 2016.

Το σύνολο των απασχολουμένων τον Φεβρουάριο υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 3.625.262 άτομα. Οι άνεργοι ήταν 1.158.731 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.277.146 άτομα.

Αναλυτικότερα και με βάση τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας:

* Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 86.015 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (αύξηση 2,4%) και κατά 10.692 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (αύξηση 0,3%).

* Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 70.220 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (μείωση 5,7%) και κατά 7.524 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (μείωση 0,6%).

* Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 56.587 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (μείωση 1,7%) και κατά 6.353 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (μείωση 0,2%).

Η ηλικιακή ομάδα που δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα είναι οι νέοι. Στις ηλικίες 15-24 ετών φτάνει το 51% και ακολουθεί η κατηγορία 25-34 ετών, με 31,6%.

Από την άλλη πλευρά, η περιφέρεια με το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή της Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με 28,7%. Στον αντίποδα, το ποσοστό ανέργων στο Αιγαίο είναι «μόλις» 13,1%.