ΔΙΕΘΝΗ

Το 70% των νέων στη Βουλγαρία πιστεύουν ότι έχουν επαρκές βιοτικό επίπεδο

Βουλγαρία: Εισροή εμβασμάτων ύψους 624 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του έτους - Κεντρική Εικόνα

Το 70% των νέων στη Βουλγαρία πιστεύουν ότι το βιοτικό τους επίπεδο είναι επαρκές, σύμφωνα με ετήσια έκθεση για τη νεολαία για το 2017, που υποβλήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από την Βουλή. Το 2017, ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο μειώθηκε σε 2,7% (ή 20,092) από 2,9% το 2016 (ή 21,170).

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνεχίζουν να σπουδάζουν στη Βουλγαρία είναι 51% και σε ποσοστό 14% συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στο εξωτερικό. Η ανεργία μεταξύ των νέων έχει μειωθεί κατά 16%. Πάνω από το 50% των νεαρών εργαζομένων δηλώνουν ότι κατάφεραν να βρουν εύκολα δουλειά.

Το 63% των κατοίκων της υπαίθρου πιστεύουν ότι μπορούν να αποκτήσουν καλή εκπαίδευση στην περιοχή τους. Στη Σόφια το 79% των ερωτηθέντων είναι της άποψης ότι μπορούν να αποκτήσουν καλή εκπαίδευση και μόνο το 11% ότι δεν μπορούν.