ΔΙΕΘΝΗ

Πάνω από 1 δισ. επένδυσε σε 85 έργα η EBRD στη Σλοβενία

EBRD: Στο 2% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος - Κεντρική Εικόνα

Ποσό άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε συνολικά 85 έργα επένδυσε από το 1993 στη Σλοβενία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η οποία υιοθέτησε πρόσφατα τη νέα στρατηγική για τη χώρα της περιόδου 2019-2024.

Στη νέα στρατηγική καταγράφονται οι προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εταιρικής διακυβέρνησης, η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, η εισαγωγή μέσων για τη στήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων και η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία με υποστήριξη για τις πράσινες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την ΕΤΑΑ, η Σλοβενία ήταν μία από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες στην περιοχή στην οποία "είδε" περιθώριο βελτίωσης κυρίως στην καινοτομία, και την εταιρική διακυβέρνηση. Μεσοπρόθεσμα, η συνέχιση της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια, θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα.

Η ΕΤΑΑ ενέκρινε το πρώτο έργο στη Σλοβενία το 1993 και από τότε έχει επενδύσει περισσότερα από ένα δισ. ευρώ σε συνολικά 85 έργα στη χώρα. Έχει συμμετάσχει στην ιδιωτικοποίηση της τράπεζας NLB δύο φορές και μαζί με το αμερικανικό ταμείο Apollo απέκτησε τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, τη NKBM, το 2016.

Η τράπεζα έχει επενδύσει επίσης στην αντασφαλιστική "Pozavarovalnica Sava" και σε βιομηχανικές εταιρείες όπως "Salonit Anhovo", "Calcit", "Paloma", "SIJ" και "Fructal".